20.05.2022

Utsläppen fortsatte att minska under 2021

Att värna om miljön har varit en viktig del av Ahola Groups strategi sedan mitten av 90-talet. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår miljöprofil och minska våra utsläpp. Redan i vår miljörapport för år 2020 kunde vi till vår glädje berätta att vi uppnått EU:s utsläppsminskningsmål för 2030, över tio år i förtid.

 

Under år 2021 fortsatte vi minska våra växthusgasutsläpp, jämfört med tidigare år. Vår andel biobaserade bränslen är nu 25,3 % i Norden, och 17,6 % inom samtliga marknadsområden. 91 % av våra fordon i Norden, och 79 % på alla marknadsområden, hör till EURO 6-klassen.

 

 

De fyra viktigaste utvecklingsområdena

 

För att kunna erbjuda en så miljövänlig transporttjänst som möjligt, behöver vi ständigt utvecklas inom följande områden:

 

– ekologiskt körsätt

– operativ effektivitet och minimering av svinn

– lägre bränsleförbrukning och högre nyttolast

– koldioxidneutralitet

 

Vårt mål för 2022 är att fortsätta förbättra oss på dessa områden, bedriva utvecklingsarbete och pilotprojekt nya inom teknologier och energialternativ, samt vidareutveckla energieffektiviteten i våra tjänster.

 

Det numeriska målet för 2022 är 27,39 gram CO2e/t.km i vägtrafik, vilket är 0,56 gram mindre än 2021.

 

 

Effektivering av transporterna med hjälp av digitalisering

 

Kärnan i Aholas miljöarbete består av två fokusområden:

 

– Kontinuerligt minska bränsleförbrukning och utsläpp i förhållande till mängden fraktat gods

– Stärka miljökunnandet hos vår personal

 

I mångt och mycket, har vi vårt dynamiska logistikkoncept som  att tacka för att vi lyckats så väl med våra miljömål. Kundernas transportbehov är utgångspunkten för all ruttplanering i detta unika koncept. Tack vare detta kortas leveranstiderna ner, behovet av godshantering minskar, flexibiliteten ökar och utsläppen minskar.

 

Med andra ord: vi fraktar effektivare med färre antal kilometer, och betjänar samtidigt våra kunder på bästa möjliga sätt.

 

Läs hela miljörapporten:

https://www.aholatransport.com/sv/materialbank/