Sommarhälsning

Bästa kund,   Sommaren och semestrarna är här, och vi ser fram emot varma och soliga dagar! Vi kör normalt under hela sommaren, ifall ni har leveranser till perifera områden under sommarsemesterperioden (t.ex. öar, långt norrut) ber vi er vänligen diskutera dessa med er kontaktperson i god tid för att...