De fortsatta strejkerna påverkar godstrafiken i Finland fram till 31.3.