Green kilometers – ännu miljövänligare transporter

 

Ahola Transports Green kilometers-tjänst låter dig minska miljöpåverkan av ditt företags leveranser på ett tydligt och enkelt mätbart sätt.

 

I vår tilläggstjänst Green kilometers är bränslet HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) förnybar biodiesel som är tillverkad av 100 % förnybara råvaror. Vid tillverkningen av HVO används bland annat avfallsfett, rester och vegetabilisk olja. Jämfört med traditionell diesel försvagar HVO-dieseln inte fordonets prestanda men minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 %.

 

Upp till 90 % mindre koldioxidutsläpp

Green Wheels-programmet

 

Vi inom Ahola-koncernen har förbundit oss att förbättra miljövänligheten i våra transporter. För att göra verkliga insatser har vi skapat ett eget Green Wheels-program som främst fokuserar på fyra delområden.

 

Effektivisering genom digitalisering – mindre tomkörning, högre utnyttjandegrad

 

Professionellt kunnande – miljömedvetenhet, ECO-driving, assisterande teknologi

 

Optimerad flotta – lägre bränsleförbrukning, högre nyttolast

 

Energival – förnybara och klimatneutrala energival

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ditt företags transporter kan göras miljövänligare!