Snabba och punktliga vägtransporter

Begär offert

 

Genom vägtransporter kan man enkelt, snabbt och kostnadseffektivt transportera stora och även omfattande godshelheter. Vi på Ahola Transport är experter på vägtransporter och vi säkerställer en effektiv transport för dina godsflöden.

 

Vi har integrerat hämtning, huvudfrakt och distribution i en enda process. Vårt sätt att arbeta grundar sig på vårt Ahola Online-koncept som utnyttjar digitala lösningar. Genom konceptet kan vi erbjuda våra kunder exceptionellt snabba och flexibla vägtransporter.

 

Dynamiska rutter ökar effektiviteten

 

Ahola Transports vägtransporter görs effektiva genom förhandsplanering av rutterna.  Vi utnyttjar digitala lösningar i planeringen som gör att vi kan planera rutterna och erbjuda lämplig utrustning för transporten enligt ditt företags transportbehov.

 

Ahola Transport har ca 500 moderna bilar som lämpar sig för förhållandena på vårt marknadsområde. Med hjälp av vår utrustning som lämpar sig för industrins och handelns behov kan vi sköta transporterna snabbt, oberoende av godstyp.

 

Minimerad godshantering

 

Utgångspunkten för vår verksamhet är att samarbetet med oss gör ditt arbete lättare. Vi har stark kontroll över processerna och planerar transporterna genom att minimera godshanteringen. På så sätt säkerställer vi en säker och kostnadseffektiv transport av ditt gods till destinationen.

 

Leveranser direkt från leverantören till slutkunden

 

Ahola Transports koncept med direktleveranser medför smidighet och korta ledtider från bokning till leverans.

 

I stället för terminaler använder vi oss av transporthubbar med direkt bil-till-bil-omlastning under tak, så att vi kan utföra transporterna direkt från avsändare till mottagare. Som expert inom direktleveranser har vi förståelse för förändrade situationer, vi arbetar flexibelt och reagerar snabbt på de ändrade logistikbehoven i ditt företag.

 

Vi sköter om din transport från början till slut.

 

För Ahola Transport är bra service en väsentlig del av en lyckad transport. Därför har du en egen kontaktperson som koordinerar transportuppdragen med dig. Ett ansvarigt team som talar ditt språk planerar transporten och ansvarar för den ända tills leveransen har nått mottagaren.

 

Kontakta oss för att börja planera effektiva vägtransporter för ditt företag!

 

Begär offert

 

Kontaktförfrågan

VÄLJ DIN TJÄNST