Ahola truck row

Ahola Transport

Expert på vägtransporter

Ahola Transport levererar frakten planenligt och punktligt. Vi är en modern och flexibel logistikpartner vars dynamiska och digitala lösningar ger överlägsen transporteffektivitet.

 

Vi har en övergripande kontroll över våra kunders godsflöden. Detta betyder att Ahola Transport sköter om dina godsflöden från början till slut, enligt principen om oavbrutet ansvar.

 

Effektiv transportplanering gynnar både kunden och miljön

 

Hos Ahola Transport planeras transportrutterna enligt kundens behov. Genom dynamisk logistik och Ahola Online-konceptet kan vi erbjuda våra kunder flexibilitet, reaktionshastighet och kostnadseffektivitet. Årtionden av erfarenhet inom logistikbranschen har gett oss en god grund för smarta och ändamålsenliga digitala lösningar.

Våra värderingar

Helhetsansvar Vi kommer överens om hur vi ska göra och gör som vi kommit överens. Öppenhet Vi pratar med människor, inte om människor. Ifall vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast alla parter. Respekt för individen Alla har samma människovärde. Vi har olika arbetsuppgifter men helheten är beroende av allas insatser. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Kontakter över hela Europa

Våra huvudmarknadsområden är de nordiska länderna, Baltikum, Polen och CEE-länderna. Genom vårt omfattande partnernätverk har Ahola Transport goda kontakter över hela Europa. Vi använder en modern och miljövänlig bilpark som består av ca 500 enheter.

 

Kärnan i våra tjänster utgörs av vårt familjeföretags personal som med sin expertis hanterar helheter och identifierar de kritiska detaljerna i projekten på förhand. Våra kunder vet verkligen vem som sköter om deras logistikflöden.

Ahola sysselsätter ca 700 specialister

Vår vision är att uppnå en ledande ställning på den nordeuropeiska logistikmarknaden genom att modernisera den traditionella logistiken och utveckla nya digitala tjänster.

Kontakta oss  på Ahola Transport för heltäckande transport- och logistiktjänster.

 

Nyheter