31.05.2024

Miljövänligare transporter tack vare ny teknik

Åke Nyblom verkställande direktör Ahola Transport

 

På Ahola Transport var 2023 året för många nya startskott. Den första gränsöverskridande eldrivna lastbilstransporten och HCT-transporten med den första eTrailern i Europa, Finlands första checkpoint-mätningsenhet och gasbilspilotprojekt muntrade upp i en världssituation skuggad av osäkerheter.

 

Inflation, räntehöjningar och globala kriser tvingades oss att förhålla oss försiktigt till det nya året. Marknadssituationen såg mycket osäker ut och prognoserna gjordes endast för den nära framtiden. Dessutom trädde en ny EU Emissions Trading System (EU ETS)-skatt för tunga fordonstrafik i sjötrafiken i kraft. Situationen blev dock tvärtom och mån av året visade sig bli aktivt. I Polen upplevde den lokala marknaden betydligt tillväxt, en ökning på över 50 %, vilket visar vår förmåga att anpassa oss till olika situationer och växa internationellt. Den digitala utvecklingen är också ett viktigt domän för Ahola Transport. Vi har för bättrat transparensen och funktionerna för vår kund- och partnerportal genom att öka antalet nyckeltal (KPI) och utökat släppsrapporter.

 

Nya tekniker

 

Vi gjorde vår första gränsöverskridande HCT-transport (High Capacity Transport) till Sverige, vilket var ett viktigt utvecklingssteg för hela transportbranschen. Transporten utfördes med en eTrailer-HCT-fordonskombination, som har 25 % större lastkapacitet jämfört med andra transport-alternativ, dessutom med eTrailer vars elektriska axel och batteri som tar tillvara kinetisk energi möjliggör en energibesparing på upp till 10 % i minskad bränsleförbrukning. Ju mer gods vi transporterar på en gång, desto mer mätliga är naturligtvis transporternas kostnader och miljökonsekvenser.

 

I anslutning till lastbilstransporten baserad på sluten vattencirkulation i Nådendal lade vi till Finlands första Good-Year Checkpoint-mätningenhet, som mäter däckens mönsterdjup, lufttryck och axeltryck och narrar om eventuella problem. Denna respektive uppgradering summerar säkerheten fordonen som används i kombinationen. Utöver säkerheten förbättrar optimala däcktryck och optimerad lastvikt fordonens hållbarhet på lång sikt.

 

Förlegande är tog vi i bruk våra första gasbilar, eftersom de ville pröva hur den nya drivlösningen lämpar sig för vår verksamhet. Att minska utsläpp och välja miljövänligare bränslealternativ ligger oss nära om hjärta. Vi pratar om gröna kilometer, vilket innebär transporter med alternativa bränslen, som HVO-diesel, e-diesel, eller gas. Vårt miljöarbete visar vårt engagemang för hållbara transportlösningar.

 

Vi satsar på våra chaufförer och framtiden

 

Vi tycker det är viktigt att satsa på våra chaufförers välmående. År 2021 gjorde vi en omfattande marknadsundersökning, där vi undersökte hur 16–24-åringar upplever transportbranschen och hur vi kunde öka intresset förden. Vi kartlade även våra chaufförers behov och på basis av deras åsikter tog vi under föregående år flera åtgärder för arbetsmiljö.

 

Vi byggde splitsutrymmen i Trucker’s Village i Nådendal, som har automatiserade WC- och duschfaciliteter. Pandemin visade oss alla att ju mindre man rör ytorna, desto mera hygieniska hålls de. Faciliteterna har även en maskin som desinficerar ytor automatiskt efter användning. Dessutom lade vi till en automatiserad tvättstuga för tvättservice, en mottagningsplats för intern och extern post samt en eldstad till de sociala utrymmena. Detta görs för att underlätta chaufförernas dagliga tillvaro, då de ibland behöver vara borta hemifrån i flera veckor.

 

Vi vill också värna om våra chaufförers psykiska välmående. Därför utsåg vi en så kallad samtalspartner till våra chaufförer, som chaufförerna kan hålla konfidentiella diskussioner med. Samtalspartnern är tillgänglig i Nådendal ungefär en gång i månaden, men våra chaufförer kan ringa till personen när som helst. Tjänsten har tagits väl emot och erfarenheterna har varit positiva.

 

År 2023 blev resultatmässigt ett positivt år för Ahola Transport och vi lyckades nå en liten tillväxt i omsättningen. Våra investeringar i nya, miljövänligare fordon och teknik samt kontinuerligt engagemang i hållbar utveckling, digitaliseringen och personalens välmående har skapat en stabil grund för företagets framtid.