Ahola transport

Vi visar vägen mot logistikens framtid

Läs mer >

Förändringen startar från den egna parkeringsrutan

 

Redan på 1990-talet fick vi upp ögonen för digitaliseringens kraft när det gäller att optimera transporterna och minska utsläpp. Då kom vårt utvecklingsarbete igång med fart – och det finns inget slut i sikte. Vår nyfikenhet och iver för innovation är fortfarande vår största drivkraft.

 

Våra digitala lösningar åker med från första början i planeringsskedet av transporten, ända fram till destinationen. Vi garanterar att din transport hittar fram både smidigt och snabbt, och samtidigt även sparar på milljön.

 

Vi söker alltid de bästa lösningarna för varje kund. Ifall de saknas, utvecklar vi dem tillsammans med dig.

Lösningar och tjänster

Optimerade landsvägstransporter

 

Vi har skapat en modell där avhämtning, huvudfrakt och distribution är en enhetlig process. Med hjälp av vår dynamiska transportplanering skräddarsyr vi rutterna och kapaciteten för just dina transportbehov. Rutten blir planerad och körd på skärmen redan innan bilen har startat.

 

Istället för terminaler levererar vi med bil-till-bil-principen och kan således utföra transporterna direkt från avsändare till mottagare.

Vår starka värdegrund styr verksamheten

Människor, innovationer och miljön hör till det centrala i Aholas verksamhet. Våra arbetstagares professionella utveckling och välmående är en hjärtesak för oss. Som företag och familj vill vi lämna efter oss en bättre värld än den vi föddes i.

Helhetsansvar

Vi kommer överens om hur vi ska göra och vi gör som vi kommit överens.

Öppenhet

Vi pratar med människor, inte om människor. Ifall vi inte klarar det vi lovade, meddelar vi genast alla parter.

Respekt för individen

Alla har samma människovärde. Vi har olika arbetsuppgifter, men helheten är beroende av allas insatser. Alla ska ges förutsättningar att lyckas i sitt arbete.

Vi tar hand om dig

 

Vår utgångspunkt är att samarbete med oss underlättar ditt arbete och den har gett oss långa kundförhållanden där vi hittar långsiktiga lösningar tillsammans.

 

Processerna är kontrollerade och godshanteringen minimerad. Din transport hittar fram kostnadseffektivt och säkert.

 

Du har alltid en egen kontaktperson. Din kontaktperson koordinerar transportuppdragen tillsammans med dig.

 

Ett ansvarigt team säkerställer en effektiv transport. Ett team som talar ditt språk planerar transporten och ansvarar för den tills den når mottagaren.

 

Kundportalen håller dig à jour. I portalen samlas heltäckande data och statistik från dina transporter. Dessutom kan du följa transporten i realtid och dela spårningslänken också till dina egna kunder. 

Vackra ord räcker inte för att minska på utsläppen

 

För oss innebär ansvar handlingar. Därför har vi minskat våra utsläpp med två tredjedelar enbart med hjälp av digitalisering.

 

Förutom digitalisering har utveckling av processer, utrustnings- och energilösningar samt personalens kompetens en nyckelroll. En okörd kilometer är den mest miljövänliga för oss.

 

Vår utrustning utvecklas hela tiden och vi letar efter nya sätt att bli miljöeffektivare. Utöver miljöprogrammet Green Wheels, som pågått i decennier, är vi hela tiden öppna för nya innovationer.

Låter det bra? Vi håller kontakt.

Tillsammans banar vi vägen för logistikens framtid.

Yhteydenotto sales SV