Med hjälp av vår mångsidiga utrustning och vår expertis tar vi hand om dina olika transportbehov på ett övergripande sätt. Våra transportlösningar möjliggör:

Mainline: Fasta rutter som vi skräddarsyr i samarbete med er för fulla laster. Nyttan med lösningen är fasta tidtabeller, fasta chaufförer och utrustning som ger förutsägbarhet och säkerhet för era godsflöden.

 

Customized: Transportlösningar som skräddarsytts helt och hållet med er och som innehåller bland annat behovsanpassad specialutrustning och specialiserade chaufförer. Lösningen utnyttjas till exempel vid transport av lastbilschassin.

 

Thermo: I många transporter är det av yttersta vikt att det transporterade godset förvaras vid en viss temperatur. Våra kunniga experter och vår mångsidiga utrustning säkerställer att tempererade transporter sker utan problem.

 

Safety: För transport av värdefullt gods är det naturliga valet vår Safety-tjänst. Då säkerställs transporten med större övervakning som inkluderar kameror, låsta lastutrymmen samt larmsystem.

 

Express: Ibland uppstår transportbehoven snabbt – då är vår Express-lösning ett bra val. Vi gör snabbleveranser av gods i alla storlekar med kort varsel.

 

Cargo Center: Lagring, sortering och truck-/lyfttjänster

 

First & Last mile: Våra First & Last mile-alternativ låter oss skräddarsy hämtning och distribution enligt era behov. Vi har ett heltäckande sortiment av utrustning, till exempel olika lyftanordningar.

 

Kontakta oss, så hittar vi tillsammans de mest effektiva vägtransportlösningarna för era behov!