Nasz rozbudowany park maszynowy i szerokie umiejętności sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji zróżnicowanych potrzeb transportowych. Nasze rozwiązania transportowe umożliwiają:

Główna linia: Stałe trasy dla ładunków całopojazdowych, dopasowane do Państwa oczekiwań. Korzyści płynące z tego rozwiązania obejmują stałe harmonogramy oraz stałych kierowców i sprzęt, zapewniając przewidywalność i bezpieczeństwo przepływu materiałów.

 

Dostosowane: Rozwiązania transportowe dostosowane w całości do Państwa potrzeb, zawierające takie elementy jak specjalistyczny sprzęt i kierowcy odpowiadający konkretnym potrzebom. Typowym przykładem usług transportowych dostosowanych do potrzeb klienta jest przewóz samochodów ciężarowych.

 

Termo: Wiele rodzajów towarów musi być utrzymywanych w określonej temperaturze podczas transportu. Nasi wykwalifikowani specjaliści i bogata flota zapewniają bezproblemowy transport w kontrolowanej temperaturze.

 

Bezpieczeństwo: Jest to nasze rozwiązanie w przypadku konieczności przewiezienia cennych towarów. Zapewniamy bezpieczeństwo poprzez wyższy poziom kontroli, obejmujący takie środki jak kamery, zamykane przestrzenie ładunkowe i systemy alarmowe.

 

Ekspres: Czasami transport potrzebny jest „natychmiast”. Express jest naszym rozwiązaniem dla takich sytuacji. Nasze ekspresowe transporty są dostępne dla wszystkich rodzajów towarów w krótkim czasie.

 

Centrum Cargo: Magazynowanie, sortowanie i usługi wózków widłowych/podnośników.

 

Pierwsza i ostatnia mila: Opcja „Pierwsza i Ostatnia Mila” umożliwia nam dostosowanie usług odbioru i dystrybucji do konkretnych potrzeb klienta, nawet w przypadkach wymagających zastosowania podnośników, lub trudno dostępnych miejsc.

 

Skontaktuj się z nami, zaplanuj sprawny i specjalny transport drogowy dla Twojej firmy!