31.01.2023

Strejk i Finland påverkar godstrafiken

uppdaterat 10.02.2023

 

Uppdatering angående de finska arbetsmarknadstvisternas påverkan på godstrafiken.

 

Flera arbetsmarknadstvister pågår fortfarande i Finland och fackförbunden varslar om strejk.

 

Den tvist som främst påverkar godstrafiken, är Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s, som inte ännu har kommit överens med arbetsgivarparten och har varslat om följande strejker ifall inget nytt avtal tecknas innan 15.2:

Stuveristrejk från 15.2. från kl. 06.00 tills vidare
Lastbilsektorns strejk, från 15.2. kl. 00.00 - 21.2. kl. 24.00
Strejk i tankbils- och petroleumproduktsektorn. 15.2. kl. 00.00 - 21.2. kl 24.00
Terminalstrejk, från 15.2. kl. 06.00 - 22.2. kl. 06.00

 

Ahola Transports verksamhet påverkas inte direkt av AKT:s eventuella strejker, men indirekt kommer det troligen att påverka vår verksamhetsomgivning. Detta kan betyda ändringar i godsbalansen, störningar vid lossning och lastning, förlängda ledtider samt omställningar i färjetrafiken.

 

Gällande övriga strejker har Industrifacket kommit överens med arbetsgivarsidan om nytt avtal och de strejker som de varslat om är inställda.

 

Vi återkommer med mera information när vi ser hur situationen utvecklas.

 

Er kontaktperson på Ahola Transport hjälper er gärna i alla frågor rörande Era leveranser.