27.06.2022

Ny miljövänlig tvättstation betjänar 24/7 i Nådendal

Hösten 2021 öppnade Ahola Transport en helt ny typ av miljövänlig tvättstation för tung trafik vid sin i Nådendal. I tvätten används ett modernt slutet tvättsystem med vattenåteranvändning, som minskat vattenförbrukningen till ett minimum.

 

Aholas strävan mot en ännu mer miljövänlig transportbransch begränsar sig inte endast till minskade utsläpp. Vi gör hållbara val inom flera olika sektorer, alltifrån körsätt och transportplanering till stora investeringar.

 

Tvättstationen för långtradare vid vår verksamhetsställe i Nådendal är ett exempel på våra konkreta åtgärder för en grönare framtid. Tvätt av en långtradare i en vanlig tvättstation förbrukar upp till 2000 liter rent vatten, medan vi med Kärchers tvättmaskin och unika system för vattenåteranvändning har kunnat minska ner vattenmängden till 200 liter per tvätt.

 

– Investeringen är en naturlig fortsättning på vårt miljöprogram, där vi kontinuerligt strävar mot att utveckla vår ekoeffektivitet. Återbetalningstiden för återanvändningssystemet är uppskattat till cirka två år, så det här är ett bra exempel på hur man kan motivera en investering både miljömässigt och ekonomiskt, säger Ahola Transports vd Åke Nyblom.

 

 

Snabbare med automatisering

 

Vid anskaffningen av tvättanläggning ville vi i tillägg till miljöaspekten och tvättresultatet, satsa på snabbhet och effektivitet. Den till hög grad automatiserade tvättanläggningen känner läser automatiskt av fordonets form och längd och startar ett ändamålsenligt program. 

 

– En normal underhållstvätt tar bara 20 minuter, under vilka föraren inte behöver lämna sin hytt. Tvättstationen behöver inte heller någon bemanning vilket gör det lättare att anpassa tvättider efter fordonens tidtabeller, säger Alf Nyblom, platschef i Nådendal.

 

 

Regelbunden tvätt ger inbesparingar

 

Våra fordon är i gång nästan dagligen, och känns igen på den vita bottenfärgen och den röda tejpningen längs vägarna i Finland och norra Europa. Fordonskombinationerna tvättas minst varannan vecka, om tidtabellerna tillåter. Att försumma rengöring av fordon bringar inga ekonomiska inbesparingar, inte längre heller miljömässiga sådana.

 

– Regelbunden tvätt gör att färg och tejpning uppnår sin avsedda livslängd. Det behövs också mindre mängder starka kemikalier för borttagning om smuts, om man tvättar tillräckligt ofta, förklarar Alf Nyblom.

 

Tvättstationen i Nådendal har väckt ett bredare intresse och kommer också att öppnas för allmänt bruk, så att även utomstående yrkesförare får nytta av den.