26.06.2024

Ahola Transports första helelektriska lastbil för gränsöverskridande trafik

Ahola Transport fortsätter sina åtgärder för en hållbar framtid när företaget tar i bruk Finlands första helelektriska lastbil för regelbunden gränsöverskridande trafik.

 

Lastbilskombinationen som beräknas tas i bruk under juni månad presenterades för första gången vid ett medieevenemang i Nådendal under midsommarveckan. Lastbilen kommer att transportera gods med en totalvikt på 64 ton mellan Sverige och Finland.

 

Utvärdering och implementering av nya energiformer är en del av företagets hållbarhetsstrategi och Way Ahead-attityd. Den helelektriska Scanian kommer under utvärderingsfasen att trafikera mellan Finland och Sverige. Under utvärderingsfasen samlas viktig information in, till exempel om hur fordonet används och dess räckvidd under verkliga förhållanden.

 

Utvecklingen av laddningsinfrastrukturen måste beaktas i den gröna omställningen

 

En gränsöverskridande verksamhet kräver en tillräckligt omfattande laddningsinfrastruktur, och Ahola Transport ser utvecklingen av laddningsinfrastruktur i samarbete med olika intressenter som en av företagets viktigaste investeringar under de kommande åren.

 

 

– Vi vill att övergången till elektriska fordon ska vara så smidig som möjligt, därför måste vi också vara starkt involverade i utvecklingen av laddningsinfrastrukturen. På så sätt kan vi säkerställa att laddningsinfrastrukturen passar just vår verksamhetsmodell, som bygger på transporter från kund till kund och inte via ett terminalnätverk, säger Åke Nyblom, vd för Ahola Transport.

 

Utsläppsminskningar med hjälp av olika åtgärder

 

Ahola Transports koncept för dynamisk logistik har med hjälp av digitala lösningar lyckats minska utsläppen med två tredjedelar. Optimering av rutter och våra transporters fyllnadsgrad, moderna fordon och ekonomiskt körbeteende hos våra chaufförer är några exempel på de åtgärder som har vidtagits för att minska utsläppen till den nuvarande nivån.

 

Nu fokuserar vi på att reducera den återstående tredjedelen av utsläppen. Utsläppsminskningsmålen kan uppnås genom flertalet åtgärder, varav den viktigaste är implementeringen av nya energiformer. Baserat på erfarenheter och beräkningar av livscykelutsläpp ser Ahola Transport den största potentialen i elfordon.

 

 

Interna effekter av omställningen

 

En omställning till elektriska fordon kräver också en omställning av transportplaneringen och den operativa personalens arbete eftersom man i framtiden också måste beakta till exempel fordonens laddningstider och tillämpa nya faktureringsgrunder. Samtidigt måste också det egenutvecklade ERP-systemet uppdateras för att möta de förändringar som de nya energiformerna medför.

 

Även chaufförens arbetsuppgifter kommer att förändras i samband med implementeringen av elektriska fordon. Vikten av proaktivitet och planering kommer att framhävas i förarsätet. Väderförhållanden, val av rutt och godsets vikt bidrar alla till elfordonets räckvidd.

 

– Vi samlar för närvarande in information och värdefulla lärdomar om detta genom utvärderingsprojektet. Man bör vara öppen för nya tillvägagångssätt i hela logistikkedjan på grund av de förändringar som de elektriska fordonen medför, sammanfattar Nyblom.

 

– Den första helelektriska lastbilskombinationen i gränsöverskridande trafik är ett steg in i den elektriska eran. Inte heller denna resa gör vi ensamma, utan med oss har vi våra samarbetspartners, kunder och andra intressenter. De insamlade uppgifterna kommer också att gynna våra samarbetspartners och stärka nätverkets gemensamma kunskap, samt effektivt främja den gröna omställningen för tunga transporter, tillägger Nyblom.

 

 

*Den nyligen lanserade el-Scania är en del av ACE-projektet.

ACE-projektets helhet för minskning av den tunga trafikens utsläpp är en del av ACE-projektet för accelerering av klimatlösningar, som samordnas av Finlands miljöcentral (Syke) och som får finansiering från Europeiska unionens LIFE-program.

LIFE22-IPC-FI-ACE LIFE. Medfinansierat av Europeiska unionen. De åsikter och synpunkter som uttrycks tillhör dock endast författarna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller CINEAs ståndpunkter. Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan inte hållas ansvariga för dem.