12.11.2020

En effektiv transportplanering gynnar både miljön och kunden

En effektiv transportplanering gynnar både miljön och kunden

Om man med ett ord vill beskriva transportplaneringen på Ahola Transport så är det multitasking. Det tycker Magnus Ahola, Product Manager på företaget. Han övergick till sin nuvarande roll efter att själv i många år ha jobbat med transportplanering.

 

Hos Ahola Transport innefattar transportplaneringen idag två roller, planering av rutter och kundservice. De som jobbar med kundservice, dvs. customer service betjänar kunderna och planerar deras gods. Ruttplanerarna, dvs. route planners, fungerar som kontaktpersoner till chauffören och ser till att så att rutterna utförs effektivt. Både inom customer service och route planning är strävan att godset skall levereras så effektivt som möjligt.

 

– Med hjälp av vårt eget affärssystem har vi koll på varje leverans, lastning och rutt i realtid. Transportplanerarna kan också med hjälp av systemet simulera flera olika ruttalternativ på förhand och genast se vilket alternativ som är mest effektivt och lönsamt, berättar Magnus.

 

En hög fyllnadsgrad är en miljögärning

 

En viktig princip i transportplaneringen hos Ahola Transport är att kombinera lätt och tungt gods i samma laster. På så sätt utnyttjas fordonens lastkapacitet maximalt.

 

– En hög fyllnadsgrad betyder att det behövs färre antal lastbilar för att frakta godset. När färre bilar är i gång uppstår det mindre utsläpp, säger Magnus.

 

Digitaliseringen, som är avgörande för att effektivisera transporterna, är också den faktor som varit allra viktigast för Ahola Transport då man lyckats med att minska sina utsläpp avsevärt de senaste åren.

 

Ökad effektivitet genom kombinerade transporter

Ahola Transport kör i princip inga fasta rutter, rutterna planeras i huvudsak online helt utgående från kundernas behov och kombineras så att den effektivaste helheten uppstår. Ett antal statiska main line-rutter utgör dock undantag från online-planeringen.

– Vi har några fasta main line-rutter mellan Finland och Sverige där vi har kombinerat två kunders återkommande varuflöden. På så sätt kan vi förutom att effektivisera våra bilars fyllnadsgrad även effektivera vår interna verksamhet då det med hjälp av automatisering är möjligt att planera rutthelheterna färdigt för en längre tid.

Mer potential i digitaliseringen

 

En gemensam nämnare för effektiveringen av processerna är digitaliseringen. Förutom det egenutvecklade affärssystemet som används i transportplaneringen har även andra elektroniska hjälpmedel såsom fordonsdatorer som är kopplade till systemet och digitala inlärningsplattformar bidragit till effektivare transporter.

 

– Jag tror att man i framtiden allt mer kommer att dra nytta av digitaliseringen inom logistikbranschen. Som nästa steg ser jag att man börjar utveckla allt effektivare lösningar, som till exempel verktyg för delning av information åt alla parter i realtid i hela logistikkedjan, säger Magnus.