02.03.2023

Transportarbetarförbundet (AKT) accepterar avtal och strejkerna avblåses

Ett nytt kollektivavtal slöts mellan Finlands Transportarbetareförbund (AKT) och arbetsgivarparten Hamnoperatörerna igår 01.03.2023. 

 

Därmed är det slut på den stuveristrejk som praktiskt taget har stängt Finlands hamnar de senaste två veckorna. 

 

Arbetstvisterna mellan parterna inom lastbils-, tankfartygs- och oljeprodukts- och terminalsektorerna har också lösts och strejker inom dessa sektorer är också avblåsta. 

Ahola Transport påverkades inte direkt av dessa arbetskonflikter och strejker, men indirekt har detta påverkat vår verksamhetsmiljö.  I efterdyningarna av strejkerna väntar stora volymer gods på transport från Finland, vilket kan leda till längre ledtider än normalt. 

 

Din kontaktperson på Ahola Transport hjälper dig gärna i alla frågor rörande dina leveranser.