26.06.2024

Ahola Transportille ensimmäinen täyssähköinen rekka rajan ylittävään liikenteeseen

Ahola Transportin määrätietoiset vastuullisuusteot saavat jatkoa, kun yritys ottaa käyttöön Suomen ensimmäisen säännölliseen rajan ylittävään liikenteeseen tulevan täyssähköisen rekan.

 

Täysperävaunuyhdistelmä esiteltiin ensimmäistä kertaa mediatapahtumassa Naantalissa juhannusviikolla, ja sen on määrä aloittaa liikennöinti kesäkuun aikana. Sen voimin ajetaan kokonaismassaltaan 64 tonnin kuormia Ruotsin ja Suomen välillä.

 

Uusien energiamuotojen pilotointi ja käyttöönotto on osa yrityksen päämäärätietoista vastuullisuusstrategiaa ja Way Ahead -asennetta. Täyssähköinen Scania tulee ajamaan pilottiluonteisesti Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Pilotissa kerätään tärkeää tietoa muun muassa kaluston käytöstä ja kantamasta todellisissa olosuhteissa.

 

Latausinfran kehitys huomioitava vihreässä siirtymässä

 

Maidenvälinen operointi saadaan onnistumaan riittävän kattavan latausverkoston avulla, ja Ahola Transportilla nähdäänkin, että latausinfran kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa on yksi yrityksen keskeisiä satsauksia lähivuosina.

 

– Haluamme sähköisen operoinnin sujuvan, ja siksikin meidän on oltava vahvasti mukana kehittämässä myös latausinfraa. Näin voimme varmistaa, että latausinfra sopii toimintamme luonteeseen, joka ei perustu terminaaliverkostoihin, vaan asiakkaalta asiakkaalle toteutettaviin kuljetuksiin, kertoo Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom.

 

Päästövähennyksiä monin keinoin

 

Ahola Transport on kehittänyt dynaamisen logistiikan konseptiaan jo vuosia, ja onnistunut vähentämään kaksi kolmasosaa päästöistä pelkästään digitaalisten työvälineiden avulla. Reittien ja kuljetusten täyttöasteiden optimointi, moderni kalusto ja kuljettajien taloudellinen ajotapa ovat esimerkkejä keinovalikoimasta, joiden avulla on päästy päästövähennyksissä nykytasoon.

 

Nyt satsataan lopun kolmanneksen päästövähennyksiin. Päästövähennystavoitteisiin uskotaan pääsevän laajalla keinovalikoimalla, jossa keskeisenä metodina on ottaa käyttöön uudet energiamuodot. Erityisesti sähkössä Ahola Transport näkee kokemustensa ja laskelmiensa perusteella olevan elinkaaripäästöiltään suurin potentiaali.

 

 

Muutoksen sisäiset vaikutukset

 

Sähköiseen kalustoon siirtyminen tuo uusia ulottuvuuksia myös kuljetussuunnitteluun ja operatiivisen henkilöstön työhön, kun jatkossa suunnittelussa on huomioitava myös muun muassa kaluston latausajat ja uudenlaiset laskutusperusteet. Samaan aikaan on päivitettävä myös itse kehitetty ERP-järjestelmä vastaamaan uusien energiamuotojen tuomiin muutoksiin.

 

Myös kuljettajan arkityö muuttuu sähköisen kaluston myötä. Ennakoinnin ja suunnittelun tärkeys korostuvat myös kuljettajan penkillä. Sääolosuhteet, reittivalinnat ja kuorman paino vaikuttavat kaikki osaltaan sähköajoneuvon toimintasäteeseen.

 

– Tästä kaikesta keräämme tällä hetkellä tietoa ja arvokasta oppia pilotin avulla. Koko logistiikkaketjua ja sen ohjaamista täytyy ajatella sähköisen kaluston kanssa toimiessa hieman uusin tavoin, summaa Nyblom.

 

– Ensimmäinen sähköinen täysperävaunuyhdistelmä rajan ylittävässä liikenteessä on askel sähköiseen aikakauteen. Yksin emme tätäkään matkaa tee, vaan mukana ovat yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmämme. Kerätty tieto hyödyttää myös kumppaneitamme ja vahvistaa verkoston yhteistä tietämystä sekä edistää vihreää siirtymää tehokkaasti raskaan liikenteen osalta, lisää Nyblom.

 

 

* Nyt lanseerattava sähkö-Scania on osa ACE-hankekokonaisuutta.

ACE-hankkeen Raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen -työkokonaisuus on osa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoimaa Ilmastoratkaisujen vauhdittaja ACE – hankekokonaisuutta, joka saa rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

LIFE22-IPC-FI-ACE LIFE. Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet kuuluvat kuitenkin ainoastaan kirjoittajille eivätkä välttämättä heijasta Euroopan unionin tai CINEAn kantoja. Euroopan unionia tai myöntävää viranomaista ei voida pitää niistä vastuussa.