31.05.2024

Uusilla teknologioilla kohti ympäristöystävällisempiä kuljetuksia

Åke Nyblom toimitusjohtaja Ahola Transport

 

Ahola Transportilla vuosi 2023 muistetaan ensimmäisten asioiden vuotena. Ensimmäinen kansainvälisen rajan ylittävä sähkökuorma-autokuljetus sekä rajan ylittävä HCT-kuljetus Euroopan ensimmäisellä eTrailerilla, Suomen ensimmäinen rengaslukija ja kaasuautopilotit piristivät epävarmuuksien varjostamassa maailmantilanteessa.

 

Inflaatio, korkojen nousu ja maailmanlaajuiset kriisit pakottivat suhtautumaan varovaisesti uuteen vuoteen. Markkinatilanne näytti hyvin epävarmalta ja ennusteita tehtiin vain aivan lähitulevaisuuteen. Lisäksi laivaliikenteeseen tuli uusi EU Emissions Trading System (EU ETS) -vero raskaan liikenteen polttoaineisiin. Tilanne kuitenkin kääntyi päinvastaiseksi ja alkuvuosi osoittautui vilkkaaksi. Puolassa CEE-markkina koki merkittävää kasvua, yli 50 %:n nousun, mikä kertoo kyvystämme mukautua erilaisiin tilanteisiin ja laajentua kansainvälisesti. Digitalisaation kehitys on myös tärkeä osa-alue Ahola Transportille. Olemme parantaneet asiakas- ja kumppaniportaalien läpinäkyvyyttä ja toiminnallisuuksia lisäämällä suoritusindikaattorien (KPI) ja päästöraporttien määrää.

 

Uudet tekniikat

 

Teimme ensimmäisen rajan ylittävän HCT-kuljetuksen (High Capacity Transport) Ruotsiin, mikä oli merkittävä edistysaskel koko kuljetusalalle. Kuljetus toteutettiin eTrailer-HCTyhdistelmällä, jossa on 25 % enemmän lastauskapasiteettia verrattuna muihin kuljetusvaihtoehtoihin, ja lisäksi eTrailer, jonka sähköinen akseli ja liike-energiaa varastoivakusto mahdollistavat jopa 10 % energiansäästön polttoaineenkulutuksessa. Luonnollisesti, mitä enemmän pystymme kuljettamaan tavaraa kerralla, sitä maltillisempina pysyvät kuljetuksen kustannukset ja ympäristövaikutukset.

 

Lisäsimme Naantalissa sijaitsevan suljettuun vedenkiertoon perustuvan rekkapesulan yhteyteen Suomen ensimmäisen GoodYear Checkpoint -mittauslaitteen, joka lukee renkaiden urasyvyydet sekä rengaspaineet ja akselipainot, ja ilmoittaa mahdollisista puutteista. Laite tunnistaa rekisterinumeron perusteella yhdistelmässä käytetyn kaluston. Turvallisuuden lisäksi optimaaliset rengaspaineet ja optimoidut kuormien painot parantavat kaluston kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

 

Viime vuonna otimme käyttöön ensimmäiset kaasuautomme, sillä haluamme pilotoida uusien käyttövoimaratkaisujen soveltuvuutta toimintaamme. Päästöjen vähentäminen ja ympäristöystävällisemmät polttoainevaihtoehdot ovat meille tärkeitä. Puhumme vihreistä kilometreistä, mikä tarkoittaa kuljetuksia vaihtoehtoisilla polttoaineilla, kuten HVO-dieselillä, sähköllä tai kaasulla. Ympäristön eteen tekemämme työ on osoitus sitoutumisestamme kestäviin kuljetusratkaisuihin.

 

Satsaus kuljettajiin ja tulevaisuuteen

 

Meille on tärkeää panostaa kuljettajiemme hyvinvointiin. Vuonna 2021 teimme kattavan markkinatutkimuksen, jossa tutkimme, millaiseksi 16–24-vuotiaat nuoret kokevat kuljetusalan, ja miten voisimme lisätä sen houkuttelevuutta. Kartoitimme myös sisäisesti kuljettajiemme tarpeita, joiden pohjalta teimme parannuksia kuljettajiemme työoloihin viime vuoden aikana.

 

Rakensimme Naantalin Trucker’s Villageen täysin uudet sosiaalitilat, jossa on automatisoidut WC- ja suihkutilat. Pandemia opetti varmasti meille kaikille, että pinnat pysyvät sitä hygieenisempinä, mitä vähemmän niihin kosketaan. Tiloissa on myös laite, joka desinfioi pinnat automaattisesti käytön jälkeen. Lisäksi toimme sosiaalitilojen yhteyteen automatisoidun pesulan pyykkihuoltoa varten, sisäisen ja ulkoisen postin vastaanottopisteen ja nuotiopaikan. Näillä parannuksilla pyrimme helpottamaan arkea kuljettajille, jotka ovat toisinaan useita viikkoa pois kotoa.

 

Haluamme pitää huolta myös kuljettajiemme henkisestä hyvinvoinnista. Siksi nimesimme kuljettajillemme niin kutsutun keskustelukaverin, jonka kanssa kuljettajat voivat käydä luottamuksellisia keskusteluita. Keskustelukaveri on tavattavissa Naantalissa noin kerran kuukaudessa, mutta kuljettajamme voivat ottaa häneen yhteyttä puhelimitse koska tahansa. Palvelu on otettu hyvin vastaan, ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.

 

Vuosi 2023 päättyi Ahola Transportille tuloksellisesti hyvänä vuotena, ja onnistuimme saavuttamaan pientä kasvua liikevaihdossa. Investoinnit uusiin, ympäristöystävällisempiin ajoneuvoihin ja tekniikkaan sekä jatkuva sitoutuminen kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja työntekijöiden hyvinvointiin ovat luoneet vahvan perustan yrityksen tulevaisuudelle.