16.02.2022

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin täytäntöönpano tuo mukanaan muutoksia toimialalle

 

EU:n liikkuvuuspaketin lainsäädännön täytäntöönpanolla on merkittäviä vaikutuksia maantiekuljetuksiin.

EU:n liikkuvuuspaketti pähkinänkuoressa

 

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti hyväksyttiin 20.8.2020 EU:n päätöksentekoelimissä. Lakipaketin tarkoituksena on muun muassa yhtenäistää maantiekuljetusyritysten keskinäisiä markkinakilpailun edellytyksiä, torjua harmaata taloutta, yhtenäistää palkkatasoa sekä parantaa kuljettajien sosiaaliturvaa ja työoloja.

Liikkuvuuspaketti on toteutettu vaiheittain ja se on osittain astunut voimaan jo vuonna 2020. Seuraavat säädökset ovat jo astuneet voimaan:

 

Kuljettaja ei saa viettää viikoittaista lepoaikaa (45h) auton hytissä. Mikäli viikoittainen lepoaika vietetään pois kotoa, työnantajalla on velvollisuus järjestää kuljettajalle majoitus.

 

Kuljettajalle on annettava mahdollisuus palata kotimaahansa 3–4 viikon välein.

 

02.02.2022 voimaan tulleet muutokset ovat laajempia:

 

Kuljettajan lähettämisen tulisi tapahtua niistä maista, joissa kyseinen kuljettaja liikennöi. Työnantajan on muun muassa ilmoitettava toimeksiannon alkamis- ja päättymispäivämäärä kussakin maassa. Kaikki tiedot on rekisteröitävä IMI:ssä, joka on sisämarkkinoiden tietojärjestelmä.

 

Liikenteenharjoittajien on maksettava kuljettajille vähintään kussakin jäsenvaltiossa sovellettava täysi vähimmäispalkka koko heidän työsuhteensa ajan.

 

Rajanylitykset on rekisteröitävä digitaalisiin ajopiirtureihin.

 

Kuljettajien palkat kattavat asiakirjavaatimukset sekä manuaalinen rekisteröinti IMI:ssä, kunnes uusi digitaalinen laite korvaa manuaalisen prosessin.

 

Liikenteenharjoittajien tulee voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenvaltiossa, johon ne on rekisteröity.

 

Kun kabotaasikuljetuksen kiintiö (enintään kolme kuljetusta seitsemän päivän aikana) täyttyy, asianomainen miehistö ja kuljettaja ohjataan poistumaan maasta, jossa kabotaasikuljetukset toteutettiin, niin sanotun jäähdyttelyjakson ajaksi, jonka on kestettävä vähintään neljä päivää ennen paluuta takaisin.

 

Ajoneuvon tulee palata 8 viikon välein siihen maahan, jossa se on rekisteröity (voimassa 21.02.2022 alkaen)

 

Puola on myös tehnyt liikkuvuuspaketin täytäntöönpanon yhteydessä verojärjestelmään muutoksia, mikä lisää kansainvälisen liikenteen kuljettajien sosiaalikustannuksia.

Vuosina 2023–2025 otetaan liikkuvuuspaketin viimeisenä osana käyttöön toisen sukupolven digitaaliset ajopiirturit.

 

Liikkuvuuspaketin vaikutukset

 

Ahola Transportilla olemme tyytyväisiä näihin aloitteisiin alan työolojen parantamiseksi. Liikennöitsijämme ja kuljettajamme ovat tärkeimmät resurssimme ja haluamme tehdä kaikkemme varmistaaksemme, että heillä on hyvät työolot.

Muutosten toteutuminen merkitsee kuitenkin kuljetusten hintojen nousua kustannusten ja hallintotyön lisääntyessä. Toimiala kärsii lisäksi myös kuljettajapulasta ja globaalista komponenttipulasta, mikä vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Liikkuvuuspakettia koskevaa paikallista lainsäädäntöä eri EU-maissa ei olla vielä implementoitu,  siksi on vaikea arvioida, kuinka paljon se vaikuttaa eri markkina-alueilla. Seuraamme tarkasti tilanteen kehittymistä ja tiedotamme asiakkaitamme tilanteen kehittyessä.

 

Yhteyshenkilösi Ahola Transportillla auttaa sinua mielellään kaikissa kuljetuksiasi koskevissa kysymyksissä.

 

Näiden linkkien kautta voit lukea lisää liikkuvuuspaketista:

 

https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/eun-tieliikenteen-liikkuvuuspaketin-taytantoonpano-muuttaa-tavara-ja

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i_en

https://www.etf-europe.org/activity/mobility-package-next-steps/

https://www.irumobilitypackages.org/