17.02.2022

Wdrożenie unijnego pakietu mobilności w transporcie drogowym pociąga za sobą zmiany w branży

Unijny pakiet na rzecz mobilności w transporcie drogowym został zatwierdzony 20 sierpnia 2020 r. przez organy decyzyjne Unii Europejskiej. Celem tego pakietu prawnego jest między innymi ujednolicenie uwarunkowania konkurencji w branży transportowej, walka z szarą strefą, wyrównanie zarobków, zwiększenie zabezpieczenia społecznego i poprawa warunków pracy kierowców.

 

Pakiet na rzecz mobilności wdrażany jest etapami i częściowo wszedł w życie na początku 2020 r. Już zastosowanie mają poniże przepisy:

 

Kierowca nie może odbywać swojego tygodniowego odpoczynku (45 godz.) w kabinie pojazdu. Jeżeli spędza ten czas poza domem, pracodawca jest zobowiązany zapewnić mu zakwaterowanie.

 

Kierowca musi mieć możliwość powrotu do swojego rodzimego kraju co 3-4 tygodnie.

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 02.02.2022 są znacznie szersze:

 

Delegowanie kierowców ma odbywać się w kraju, w którym dany kierowca jest aktywny. Pracodawca między innymi musi określić datę rozpoczęcia i zakończenia okresu skierowania do pracy w każdym kraju. Wszystkie dane należy rejestrować w IMI (system wymiany informacji na rynku wewnętrznym).

 

Przewoźnicy muszą płacić kierowcom pełne wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym kraju, do którego kierowca został delegowany.

 

Przekraczanie granicy musi być rejestrowane na tachografach.

 

Wynagrodzenia kierowców podlegają wymogom dokumentowania i ręcznej rejestracji w IMI, dopóki nie zostaną wprowadzone nowe metody cyfrowe, które zastąpią procesy ręczne.

 

Przewoźnicy muszą wykazać czynne prowadzenie działalności w kraju członkowskim, w którym są zarejestrowani.

 

Po wyczerpaniu dozwolonej liczby operacji kabotażowych (nie więcej niż trzy w ciągu siedmiu dni) kierowca będzie musiał opuścić kraj, w którym miały miejsce operacje kabotażowe, na okres przerwy (tzw. cooling-off) trwający co najmniej cztery dni, zanim będzie mógł wrócić.

 

Pojazd musi co osiem tygodni wracać do kraju, w którym jest zarejestrowany (przepis obowiązuje od 21.02.2022 r.).

 

Ponadto poza pakietem mobilności Polska wprowadziła reformę system podatkowego, która skutkuje wyższymi kosztami zabezpieczeń społecznych dla kierowców w ruchu międzynarodowym.

W latach 2023-2025 zostanie wdrożona ostatnia część pakietu mobilności poprzez wprowadzenie drugiej generacji tachografów cyfrowych.

 

Wpływ pakietu mobilności

 

W Ahola Transport z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy w branży. Nasi dostawcy i kierowcy są naszym najcenniejszym zasobem i chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki pracy.

Wdrożenie zmian będzie jednak oznaczać, że ceny transportu wzrosną z powodu podwyższonych kosztów i większej liczby zadań administracyjnych. Sektor już odczuwa niedobór kierowców oraz globalne braki części, które jeszcze bardziej komplikują sytuację.

Przepisy krajowe w wielu państwach członkowskich UE jeszcze nie zostały wdrożone. Trudno więc na razie ocenić, jakie będą miały wpływ na różne obszary rynku. Śledzimy na bieżąco wszystkie zmiany i informujemy naszych klientów o aktualnej sytuacji. 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przewozami prosimy o kontakt z Państwa osobą kontaktową w Ahola Transport.

 

Więcej informacji na temat pakietu mobilności dostępnych jest pod poniższymi linkami:

 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i_en

https://www.etf-europe.org/activity/mobility-package-next-steps/

https://www.irumobilitypackages.org/