28.10.2022

Dalsza redukcja emisji dwutlenku węgla w 2021 r.

Ochrona środowiska była jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej Ahola Group od połowy lat 90. Stale ulepszamy nasze proekologiczne rozwiązania i zmniejszamy emisję dwutlenku węgla. W 2021 r., w naszym sprawozdaniu dotyczącym ochrony środowiska, z radością ogłosiliśmy, że z ponad 10-letnim wyprzedzeniem udało się nam spełnić przewidziane na rok 2030 wymagania UE w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

 

W 2021 r. osiągnęliśmy również sukces w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z latami wcześniejszymi. Aktualnie biopaliwa stanowią 25,3% wszystkich paliw, z jakich korzystamy w krajach nordyckich, i 17,6% paliw, z jakich korzystamy na wszystkich pozostałych rynkach. 91% naszych samochodów ciężarowych poruszających się po krajach nordyckich i 79% samochodów poruszających się po pozostałych rynkach spełnia normę EURO 6.

 

Cztery główne obszary naszego rozwoju

 

Główne obszary rozwoju naszych przyjaznych środowisku usług transportowych to:

 

– ekologiczna jazda
– doskonałość operacyjna i redukcja odpadów
– niskie zużycie paliwa i większa ładowność
– neutralność wobec efektu cieplarnianego.

 

Naszym celem na rok 2022 jest dalsze udoskonalanie tych obszarów rozwoju oraz opracowywanie nowych technologii i alternatywnych źródeł energii, a także dalsza poprawa efektywności energetycznych naszych obiektów.

 

W 2022 r. chcemy osiągnąć wartość 27,39 g CO2e/tkm w segmencie transportu drogowego, czyli o 0,56 mniej niż w 2021 r.

 

Racjonalizacja transportu dzięki cyfryzacji

 

Strategia Ahola w zakresie ochrony środowiska opiera się na realizacji dwóch zadań:

 

– Stale zmniejszamy zużycie paliwa oraz emisję dwutlenku węgla w stosunku do ilości transportowanych przez nas towarów.
– Uświadamiamy naszym współpracownikom, jak ważne są działania na rzecz ochrony środowiska.

 

Nasze cele w zakresie ochrony środowiska osiągamy głównie dzięki naszej koncepcji dynamicznej logistyki, w ramach której potrzeby naszych klientów w zakresie transportu stanowią punkt wyjścia do planowania przebiegu tras. Takie podejście pozwala nam skrócić czasy dostaw, zminimalizować operacje przeładunku, zwiększyć elastyczność i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

 

Innymi słowy, nasze samochody jeżdżą bardziej wydajnie, jednocześnie pokonując mniejsze odległości i służąc naszym klientom w najlepszy możliwy sposób.

 

Pełna treść naszego sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska znajduje się tutaj:

 

https://www.aholatransport.com/pl/bank-materialow/