31.12.2022

Główni klienci i wykonany krok w stronę zielonej transformacji

Åke Nyblom

Åke Nyblom Dyrektor Zarządzający Ahola Transport

 

Wzrost cen energii i niedobory komponentów były wyzwaniem dla Ahola Transport w 2022 roku. Jednocześnie, pozyskaliśmy kilku znaczących klientów i osiągnęliśmy duże wolumeny przewozów.

 

Rok 2022 był rokiem wyjątkowym pod wieloma względami we wszystkich sektorach. Wzrost cen energii przyspieszył wraz z wybuchem wojny na Ukrainie i miał ogromny wpływ na branżę logistyczną. Musieliśmy szybko zareagować na sytuację i ponownie przemyśleć naszą politykę cenową. Nacisk na podwyżkę cen dodatkowo zwiększał Pakiet Mobilności, który miał na celu ujednolicenie wynagrodzeń w UE i zaowocował szeregiem podwyżek wynagrodzeń kierowców.

 

W ciągu roku niedobory komponentów zwiększyły się, doprowadzając z kolei do problemów z wydajnością. Na przykład czas dostawy nowych samochodów ciężarowych i naczep był bardzo długi, w konsekwencji czego brakowało środków transportu. Jednocześnie niedobory kierowców pogłębiły się, ponieważ w następstwie pandemii COVID-19 absencja chorobowa utrzymywała się na wysokim poziomie.

 

Globalna sytuacja polityczna także spowodowała zmiany w przepływie towaru i bilansach towarowych. Nastąpił na przykład znaczny spadek importu do wschodniej Finlandii, gdy ruch tranzytowy na wschód zakończył się z powodu sankcji.

 

 Skupiliśmy się na dobrym samopoczuciu kierowców

 

Niedobory kierowców to już od jakiegoś czasu jeden z największych problemów branży logistycznej. Aby ustalić przyczyny niedoborów, przeprowadziliśmy wśród naszych kierowców ankietę na szeroką skalę dotyczącą pracy na stanowisku kierowcy.

Wyniki ankiety wykorzystaliśmy do rozwoju naszej działalności. W naszym oddziale w Naantali zbudowaliśmy nowe pomieszczenia socjalne dla kierowców, obejmujące między innymi automatyczne prysznice i miejsca odpoczynku. We współpracy z naszą placówką medycyny pracy zaplanowaliśmy dla kierowców siłownię plenerową w celu zadbania o ich dobre samopoczucie. Naszym kierowcom zaoferowaliśmy również wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, dostosowane do ich potrzeb. Każdy kierowca Ahola ma teraz możliwość przeprowadzenia poufnych rozmów z wykształconym specjalistą.

Ponadto podjęliśmy działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez wprowadzenie automatycznych kontroli opon. W kwestii planowania przejazdów, dodaliśmy funkcję „Call back”, która poprawia dostępność. Kontynuowaliśmy także promocję ekologicznego stylu jazdy oraz nagrody za dobre partnerstwo, między innymi.

 

Rok w którym pozyskaliśmy dużych klientów

 

Pomimo wielu wyzwań stojących przed branżą, rok 2022 był dla Ahola Transport rokiem niezwykle udanym. Mieliśmy duży wolumen transportów, a nasze relacje z klientami były dobre. Firma Ahola Transport została wybrana na tegorocznego przewoźnika Gigantti. Zawarliśmy także dużą umowę z firmą Jysk i uruchomiliśmy nowy pokładowy wózek widłowy do rozładunku towarów.

W Szwecji podpisaliśmy duży kontrakt ze Scanią na obsługę logistyki dostaw. Wybudowaliśmy nową halę w Nykvarn do sortowania towarów i dostarczania ich bezpośrednio na produkcję. W Nykvarn korzystamy z elektrycznej ciężarówki.

 

Wykonaliśmy krok w stronę zielonej transformacji

 

Åke Nyblom Dyrektor Zarządzający Ahola Transport

 

Nasze partnerstwo ze Scanią wymaga znacznych inwestycji w personel i sprzęt. Wprowadzenie nowej elektrycznej ciężarówki oznaczało nowe wymagania co do infrastruktury, ale za to mamy doskonałą okazję do poznania nowych praktyk przyszłości.

W zakresie transformacji ekologicznej, ciężarówki napędzane gazem będą również odgrywały znaczącą rolę, szczególnie w okresie przejściowym. Wdrażamy właśnie pierwszą ciężarówkę napędzaną gazem i przeprowadzamy testy, aby określić, jakie są wymagania na przykład w zakresie planowania transportu i tankowania. Złożyliśmy już zamówienie na drugą ciężarówkę na gaz oraz na pierwszą naczepę z elektryczną osią napędową.

Znaczącą rolę w 2022 roku odegrały sprawy ochrony środowiska, dobrego samopoczucia personelu w pracy oraz poprawy atrakcyjności branży, i na tych tematach będziemy skupiać się także w tym roku.

 

Wdrażamy właśnie pierwszą ciężarówkę napędzaną gazem i przeprowadzamy testy, aby określić, jakie są wymagania na przykład w zakresie planowania transportu i tankowania.

 

Ahola Transport w 2022 roku

TONY FRACHTOWE 1,6 m.
LICZBA WYSYŁEK 140 000
POJAZDÓW NA DROGACH 500
ILOŚĆ WYJAZDÓW WYSYŁKOWYCH 43 300
ILOŚĆ PRZEBYTYCH KILOMETRÓW 39 311 000 km
ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW 8,2/10