28.10.2022

Heitmete vähendamine jätkus 2021. aastal

Keskkonnast hoolimine on olnud osa Ahola Groupi strateegiast alates 1990ndate aastate keskpaigast. Tegeleme pidevalt oma keskkonnaprofiili parandamise ja heitkoguste vähendamisega. Meil oli hea meel 2021. aasta keskkonnaaruandes teatada, et oleme täitnud ELi heitkoguste vähendamise eesmärgid aastani 2030 rohkem kui kümme aastat enne ajakavas ettenähtut.

 

2021. aastal jätkasime kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist võrreldes varasemate aastatega. Biokütused moodustavad nüüd 25,3% meie poolt kasutatavast kütusest Põhjamaades ja 17,6% kõigis turupiirkondades. 91% meie veoautodest Põhjamaades ja 79% kõikidel turgudel kuuluvad EURO 6 kategooriasse.

 

Neli peamist arenguvaldkonda

 

Meie peamised keskkonnasõbralike transporditeenuste arenguvaldkonnad on järgmised:

 

– keskkonnasõbralik sõit;
– tegevuse tõhusus ja jäätmete minimeerimine;
– madalam kütusekulu ja suurem kasulik koormus;
– süsinikuneutraalsus.

 

Meie eesmärk aastaks 2022 on jätkata arengut nendes valdkondades, uurida ja arendada uusi tehnoloogiaid ja energiaalternatiive ning arendada edasi meie rajatiste energiatõhusust.

 

2022. aasta numbriline eesmärk on 27,39 grammi CO2e/tkm maanteetranspordis, mida on 0,56 grammi vähem kui 2021. aastal.

 

Transpordi ratsionaliseerimine digitaliseerimise abil

 

Ahola keskkonnatöö keskmes on kaks ülesannet:

 

– vähendame pidevalt kütusekulu ja heitkoguseid transporditava veose koguse kohta;
– suurendame töötajate keskkonnateadlikkust.

 

Meie keskkonnaeesmärkide saavutamine põhineb peamiselt dünaamilise logistika kontseptsioonil, kus kogu marsruutimise lähtepunktiks on klientide kaubaveovajadused. See võimaldab meil lühendada tarneaegu, minimeerida veoste käitlemist, suurendada paindlikkust ja vähendada heitkoguseid.

 

Teisisõnu, me sõidame tõhusamalt ja vähem kilomeetreid ning samal ajal teenindame kliente parimal võimalikul viisil.

 

Lugege täielikku keskkonnaaruannet siit:

https://www.aholatransport.com/et/infopank/