17.02.2022

EL-i maanteetranspordi liikuvuspaketi rakendamine toob sektoris kaasa muutusi

EL-i liikuvuspakett lühidalt

 

20. augustil 2020 kiitsid EL-i otsuseid tegevad organid heaks EL-i maanteetranspordi liikuvuspaketi. Õiguspaketi eesmärk on muu hulgas ühtlustada konkurentsitingimusi transpordisektoris, võidelda varimajanduse vastu, ühtlustada palgataset ning parendada autojuhtide sotsiaalkaitset ja töötingimusi.

 

Liikuvuspaketti rakendatakse etapiviisiliselt ja see on osaliselt jõustunud juba 2020. aastal. Juba on jõustatud järgmised sätted:

 

Autojuht ei tohi iganädalast puhkeaega (45 h) veeta veoki kabiinis. Kui iganädalane puhkeaeg veedetakse kodust eemal, peab tööandja korraldama majutuse.

 

Autojuhile tuleb anda võimalus naasta kodumaale iga 3–4 nädala järel.

 

02.02.2022 jõustunud muudatused on ulatuslikumad:

 

Autojuhtide lähetamine peab toimuma riikides, kus see juht tegutseb. Tööandja peab muu hulgas märkima igas riigis lähetuse algus- ja lõppkuupäeva. Kõik andmed tulevad registreerida IMI-s (siseturu infosüsteem).

 

Veoettevõtted on kohustatud maksma selle riigi miinimumtöötasu aja eest mil juht teeb tööd selles riigis.

 

Piiriületused tuleb registreerida digitaalsetes sõidumeerikutes.

 

Autojuhtide palkade osas kehtivad dokumenteerimisnõuded ja IMI-s käsitsi registreerimine seni, kuni uus digitaalne meetod asendab käsitsi töötlemise.

 

Veoettevõtted peavad tõendama, et nad tegutsevad liikmesriigis, kus nad on asutatud.

 

Kui lubatud kabotaažvedude arv (mitte rohkem kui kolm seitsme päeva jooksul) saab täis, antakse asjaomasele juhile korraldus lahkuda riigist, kus kabotaažvedu toimub, nn vaheperioodiks, mis peab kestma enne tagasipöördumist vähemalt neli päeva.

 

Veok peab iga kaheksa nädala järel naasma riiki, kus see on registreeritud (kehtib alates 21.02.2022).

 

Seoses liikuvuspaketiga on Poolas muudetud ka maksusüsteemi, mis toob kaasa rahvusvahelises liikluses osalevatele autojuhtidele kaasa suuremad sotsiaalkulud.

Aastatel 2023–2025 rakendatakse liikuvuspaketi viimane osa, võttes kasutusele teise põlvkonna digitaalsed sõidumeerikud.

 

Liikuvuspaketi mõju

 

Meie Ahola Transportis tervitame neid algatusi, et parendada sektoris töötingimusi. Meie tarnijad ja autojuhid on meie tähtsaimad ressursid ning me tahame teha kõik endast oleneva neile heade töötingimuste loomiseks.

Nende muudatuste elluviimine aga toob kulude ja haldustöö suurenemise tõttu kaasa veohindade tõusu. Sektor juba kannatab juhtide nappuse ja globaalse komponentide puuduse käes, mis muudab olukorra veelgi keerulisemaks.

Liikuvuspaketti puudutavaid kohalikke õigusakte pole mitmes EL-i riigis veel kohaldatud. Seetõttu on raske hinnata, kui suurt mõju see erinevatele turupiirkondadele avaldab. Jälgime arenguid tähelepanelikult ja teavitame oma kliente olukorra muutumisest.

Teie Ahola Transporti kontaktisik aitab teid meelsasti kõigis teie vedudega seotud küsimustes.

 

Nende linkide kaudu saate liikuvuspaketi kohta täiendavat teavet:

 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i_en

https://www.etf-europe.org/activity/mobility-package-next-steps/

https://www.irumobilitypackages.org/