28.10.2022

Ahola saavutas edu rahvusvahelisel keskkonnasäästliku sõidu võistlusel

Ligi 80 Ahola juhti osales AddSecure’i keskkonnasäästliku sõidustiili võistlusel. Ahola meeskond võitis keskkonnasäästliku sõidustiili kategoorias tulemusega 88,5.

 

AddSecure’i keskkonnasäästliku sõidustiili võistlus põhineb AddSecure’i keskkonnasäästliku sõidu indeksil. AddSecure analüüsib auto andmeid, et näha sõidustiili täpset mõju kütusekulule.

 

Ahola on investeerinud keskkonnasäästlikku sõitu alates 1990ndatest aastatest. Tulemuste võrdlemine on aga saanud võimalikuks alles indeksi abil. Ahola on osalenud AddSecure’i võistlusel juba mitu aastat järjest ja saavutanud igal aastal edu erinevates kategooriates.

 

„Tänu võistlusele näeme nüüd, milline on meie seis teistega võrreldes. Lisaks on see suurepärane võimalus tõsta juhtide keskkonnateadlikkust ja mõjutada suhtumist. Võistlusel osaledes saab igaüks anda oma panuse heitkoguste vähendamisse,“ ütleb Ahola vedajahaldur ja keskkonnasäästliku sõidu õpetaja Caj Björkskog.

 

Keskkonnasäästliku sõidu kategoorias mõõdetakse mitmeid heitmeid mõjutavaid tegureid, näiteks sõidukiirust, kiirendusi, pidurdusi ja tühikäiku võrreldes sellega, mida oleks igas olukorras olnud võimalik rakendada. Juhtidel on autodes sõidukiterminalid, mis võimaldavad neil jälgida näitusid reaalajas. See innustab juhte oma tulemusi parandama.

 

Lisaks AddSecure’i võistlusele toimub Aholas pidev sisemine võistlus oma juhtidele. Juhid saavad igapäevase edetabelikoha, mis võimaldab neil võistelda enda ja teiste tulemustega. Parimaid juhte premeeritakse.

 

„Mõned meie juhtidest on jõudnud juba indeksini 100. Sellegipoolest jätkame juhtide koolitamist ja püüame saavutada veelgi paremaid tulemusi. Järgmisel võistlusel tõstame lati veelgi kõrgemale ja tõstame oma üldindeksit veel paari pügala võrra,“ lubab Caj Björkskog.

 

 

AddSecure’i keskkonnasäästliku sõidu võistlusel on kolm erinevat kategooriat:

 

  1. Suurim CO2 sääst
  2. Parim keskkonnasäästliku sõidu keskmine
  3. Suurim keskkonnasäästliku sõidu indeksi paranemine

 

2021. aastal osales 75 ettevõtet ja peaaegu 11 000 juhti. Võistluse käigus suudeti vähendada heitkoguseid 12 900 tonni võrra.