AINA TAVOITETTAVISSA.

Yritys

Perheyritys Oyj Ahola Transport Abp on logistiikkakonserni, joka on toimittanut kuljetuspalveluja jo kuudenkymmenen vuoden ajan. Pääasiassa Pohjoismaissa, Baltiassa ja CEE-maissa (Puola, Tšekki ja Slovakia) toimivan yhtiön vuosiliikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa.Toiminta on alusta lähtien suunnattu asiakkaiden todelliset kuljetus- ja logistiikkatarpeet huomioivaan palvelutuotantoon. Ensisijainen kilpailuetumme muodostuu Online-konseptimme avulla toteutettavista asiakaskeskeisistä logistiikkaratkaisuista. Tarjoamme myös projekti- ja erikoiskuljetuksia, mikä osaltaan vahvistaa asemaamme.

Meidän arvomme

Kokonaisvastuu, sovitaan miten tehdään ja tehdään kuten sovittiin.

Avoimuus, puhutaan ihmisille, ei ihmisistä. Mikäli emme onnistu pitämään lupaamaamme kerromme siitä välittömästi kaikille osapuolille.

Yksilön kunnioitus, kaikki ovat ihmisinä samanarvoisia. Meillä on erilaiset työtehtävät, mutta kokonaisuus muodostuu kaikkien panoksesta. Kaikille on suotava työssään onnistumisen mahdollisuus.

Yhtiön missioksi on määritelty ”Tehokkaammat, luotettavammat ja ympäristöystävällisemmät kuljetus- ja logistiikkaratkaisut”. Tämä edellyttää järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvan kehittämisen takaamiseksi. Jo monien vuosien aikana sertifioidut laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001) ja työympäristöjohtamisjärjestelmät (ISO 45001) ovat osa ”Ahola Way - johtamisjärjestelmää”.

Dokumetit löytyy materiaalipankista »

Nykyinen konsernirakenne syntyi vuonna 2014 markkinalistautumisen suunnittelun yhteydessä. Seuraavat kokonaan omistetut tytäryhtiöt, joilla kullakin on asiakassegmenttinsä, kuuluvat konserniin:


Lue lisää meistä »