VI GÖR DET OMÖJLIGA MÖJLIGT.

Specialtransport och projektlogistik

Specialtransport - en resa från det omöjliga till det möjliga

En viktig del av vårt mångsidiga logistikutbud är komplicerade transporter av skrymmande och tungt gods. Dessa transporter utförs av Oy AT Special Transport Ab med specialutrustade lastfordon och särskild kompetens inom området.

Varje specialtransport är ett projekt som består av många kritiska detaljer och skräddarsys till en helhetslösning, effektivt och utgående från kundens behov och krav. Vi berättar gärna mera om hur vi löser stora och krävande uppdrag.

Läs mera om Oy AT Special Transport Ab »