SNABBT MED PRECISION.

Vägtransport

Att transportera gods längs vägar är en urgammal konst, som kan skötas på olika sätt. Vårt sätt, Ahola Online -koncept, bygger på ett löfte om precision, effektivitet och trygghet - hela vägen ut.

Vårt sortiment erbjuder lämpliga alternativ för de flesta vägtransporter:

 • Online

  Online - Dynamiska vägtransporter för dellaster och fulla laster

 • Mainline

  Mainline - Skräddarsydda fasta rutter för fulla laster

 • Thermo

  Thermo - Tempererade transporter

 • Safety

  Safety - Säkerhetstransporter med hög kontroll och övervakning

 • First & Last Mile

  First & Last Mile - Alternativa lösningar för distribution och upphämtning

 • Customized

  Customized - Kundanpassade skräddarsydda transportkoncept

 • Cargo Center

  Cargo Center - Flexibla lagrings- och omlastningstjänster

 • Express

  Express - Snabbleveranser med kort varsel

 • Forwarding

  Spedition - Import och export samt tillhörande rapportering

 • Green Kilometers

  Green Kilometers - Transporter med lägre koldioxidutsläpp

Obrutet ansvar

Vi har integrerat hämtning, huvudfrakt och distribution i en enda process. Detta medför att vi har överblick och kontroll över transporterna, vilket ger kunden en säker och exakt transport. För att stöda vårt sätt att arbeta utvecklar vi kontinuerligt våra egna konceptbaserade IT-lösningar. Ett ansvarsteam, som talar kundens språk, planerar transporten och ansvarar för den ända tills försändelsen har nått mottagaren.

Dynamiska rutter enligt kundens behov

Rutterna planeras utgående från kundens transportbehov. Vår kapacitet omfattande ca 500 bilar - moderna och anpassade för de förhållanden som råder på våra marknadsområden - gör att det alla dagar finns ekipage i position för kunden. Tack vare Online-planering står bilarna hela tiden flexibelt till förfogande. Med hjälp av våra industrianpassade bilar kan vi ta hand om snabba transporter oberoende av godstyp.

Minimal godshantering

Vårt koncept med direkta transporter medför smidighet och korta ledtider från bokning till leverans. I stället för terminaler använder vi oss av transporthubbar som stöder vårt koncept genom direkt bil-till-bil omlastning under tak, så att vi kan utföra transporterna direkt från avsändare till mottagare. Under den välkontrollerade resans gång kan kunden alltid tala med en och samma kontaktperson i alla ärenden som hänför sig till uppdraget.