VILL DU VARA MED?

Aktien

Ahola Transports aktie är noterad på Nasdaq First North Finland.

Man kan följa med aktiekursen här:

Ahola Transport on Nasdaq »