VILL DU VARA MED?

Insiderregister

LEDNINGENS INNEHAV 30.06.2020

Namn Befattning A-aktier B-aktier
Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef
Martti Vähäkangas Styrelseordförande 11000 19300
Jukka Karhula Styrelseledamot
Ida Saavalainen Styrelseledamot 13700
Nils Ahola Styrelseledamot
Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning 36000
Mika Sorvisto Utvecklingsdirektör, koncernledning 6100
Åke Nyblom Transportdirektör, koncernledning 8100
Tommi Hollström Vd, Attracs, koncernledning 267 900
Niklas Kankkonen Ekonomidirektör, koncernledning 7000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger alla aktier i Oy Ahola Group Ab , Oy Ahola Group Ab är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp.