VILL DU VARA MED?

Insiderregiste

LEDNINGENS INNEHAV 31.12.2017

Namn Befattning A-aktier B-aktier
Hans Ahola Verkst.direktör, koncernchef
Martti Vähäkangas Styrelseordförande 6952 16300
Anette Björkman Styrelseledamot
Nils Ahola Styrelseledamot
Lars Ahola Styrelseledamot
Ida Saavalainen Styrelseledamot 13700
Ole Nyblom Inköpsdir.koncernledning 5000
Jonas Ahola Vd, Special, koncernledning 36000
Mika Sorvisto Vd, Attracs, koncernledning
Åke Nyblom Direktor, Transport
Stefan Kaptens Ekonomidir, koncernledning 7000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger alla aktier i Oy Ahola Group Ab , Oy Ahola Group Ab är majoritetsägare i Oyj Ahola Transport Abp.