WANT TO BE INVOLVED?

Ägarstruktur

Enligt aktieägarregistret som innehas av Euroclear Finland Oy den 30 juni 2020 hade Oyj Ahola Transport Abp totalt 502 aktieägare. Tabellen nedan ger information om bolagets tio största aktieägare den 30 juni 2020:

Uppgifter om ägande 30.06.2020

Ägare Aktieslag Antal aktie Andel av aktierna Andel av röster
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 192 559 88,98 % 90,38 %
HOLLSTRÖM TOMMI PETTERI AHOLA 267 900 1,81 % 1,84 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* AHOLA  124 659 0,84 % 0,85 %
FOCULUS OY AHOLA 99 390 0,67 % 0,68 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 75 500 0,51 % 0,52 %
KRONMAN KENNET DAVY BERNHARD AHOLA 62 850 0,42 % 0,43 %
NORDNET BANK AB* AHOLA 60 770 0,41 % 0,42 %
OY SUNDINVEST AB AHOLA 55 000 0,37 % 0,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB* AHOLA 48 332 0,33 % 0,33 %
AHOLA JONAS MIKAEL ANDREAS AHOLB 36 000 0,24 % 0,02 %
Övriga A-aktier AHOLA 584 379 3,94 % 4,00 %
Övriga B-aktier AHOLB 218 630 1,47 % 0,15 %
Totalt 14 825 969 100,00 % 100,00 %

*Förvaltarregisterarde aktier