WANT TO BE INVOLVED?

Ägarstruktur

Tabellen nedan ger information om bolagets tio största aktieägare den 31 december 2020:

Uppgifter om ägande 31.12.2020

Ägare Aktieslag Antal aktie Aktieslag Antal aktie Andel av aktierna Andel av röster
OY AHOLA GROUP AB AHOLA 13 650 621 AHOTB 254 630 93,79 % 93,69 %
FOCULUS OY AHOLA 179 203 AHOTB 1,21 % 1,23 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH* AHOLA 136 107 AHOTB 0,92 % 0,93 %
AHOLA TUOMAS VELI AHOLA 75 500 AHOTB 0,51 % 0,52 %
NORDNET BANK AB* AHOLA 58 625 AHOTB 0,40 % 0,40 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB* AHOLA 52 830 AHOTB 0,36 % 0,36 %
RANTALAINEN YRJÖ MATTI AHOLA 25 000 AHOTB 0,17 % 0,17 %
SUPERSORSA INVESTMENT OY AHOLA 19 261 AHOTB 0,13 % 0,13 %
SALONEN INARI ANNIINA AHOLA 17 415 AHOTB 0,12 % 0,12 %
SALONEN ARTTU JARINPOIKA AHOLA 16 425 AHOTB 0,11 % 0,11 %
ÖVRIGA A-OSAKKEET AHOLA 340 352 AHOTB 2,30 % 2,33 %
TOTALT 14 571 339 254 630 100,00 % 100,00 %

*Förvaltarregisterarde aktier