VILL DU VARA MED?

Investerarkontakter

Hans Ahola

CEO
Tel. +358 20 7475 300
fornamn.efternamn@aholatransport.com

Niklas Kankkonen

Chief Financial Officer
Tel. +358 40 922 4321
fornamn.efternamn@aholatransport.com

Certified advisor

Privanet Securities Oy

Karri Salmi

Tel. +358 50 67 540

Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 541