VILL DU VARA MED?

Ahola som investering

 

Ahola Transports aktie noterades på den svenska marknadsplatsen Aktietorget i september 2015. I och med byte av marknadsplats är bolaget listad på Nasdaq First North Finland från och med 30.3.2016

Aktienamn: Ahola Transport
Kortnamn: AHOLA A
ISIN-kod: FI4000127535

VILL DU VARA MED? – VD:S HÄLSNING

Ahola Transport är ett etablerat företag med en stabil marknads- och omsättningsutveckling. Vi verkar inom en etablerad bransch, där konkurrensen stundtals är hård. Vi har under alla år hävdat oss väl på våra marknader, vi har gått med vinst under de flesta av våra verksamhetsår (operativt varje år sedan 1985), och vårt affärskoncept ”dynamiska transport- och logistiktjänster” ligger allt bättre i tiden.

I och med noteringen på Nasdaq First North Finland är Ahola Transport en angelägenhet för många fler människor än tidigare. Vi från grundarfamiljen kommer under vår fortsatta medverkan att verka för att de kärnvärden bibehålls, kring vilka vi byggt upp bolagets verksamhet: Kundens behov skall vara utgångspunkten för vårt erbjudande, helhetsansvar, öppenhet och respekt för individen.

Noteringen på First North Finland medför att fortlöpande rapportering om vår verksamhet kommer att kunna följas av våra nya delägare, kunder, samarbetspartners och andra bedömare. Jag välkomnar detta och tror att vår övergång till ett publikt bolag ytterligare kommer gynna vår verksamhet. De kärnvärden som hittills präglat vårt sätt att göra affärer förefaller mig vara minst lika lämpade för aktiemarknaden!

Ahola Transport har varit en föregångare gällande koncept för dynamisk logitsik de senaste 25 åren. Nu ser vi fram emot att ta ett nytt kliv och hålla oss i framkanten i förnyandet av logistiken och logistiktjänster där bl.a. vår IT-utveckling har en central roll.

Som investering torde Ahola Transport utgöra ett tryggt alternativ med förväntan på en stabil långsiktig värdeökning i linje med vår tillväxt och lönsamhetsförbättring samt med en relativt god avkastning där vi lovat dela ut mellan 20-40 % av bolagets resultat i dividend.

Välkommen med som ägare!

Hans Ahola, VD

Läs om Ahola Transport i korthet…