VILL DU VARA MED?

Kalender

2017
15.02.2017 Bokslutskommuniké 2016
24.03.2017 Årsredovisning 2016
15.05.2017 Delårsrapport första kvartalet
15.08.2017 Delårsrapport första halvåret
15.11.2017 Delårsrapport tredje kvartalet
2018
15.02.2018 Bokslutskommuniké 2017
23.03.2018 Årsredovisning 2017
13.04.2018 Bolagsstämma
15.05.2018 Delårsrapport första kvartalet
15.08.2018 Delårsrapport första halvåret
15.11.2018 Delårsrapport tredje kvartalet
2019
15.02.2019 Bokslutskommuniké 2018
22.03.2019 Årsredovisning 2018
12.04.2019 Bolagsstämma
15.08.2019 Delårsrapport första halvåret
2020
14.02.2020 Bokslutskommuniké 2019
20.03.2020 Årsredovisning 2019
07.05.2020 Bolagsstämma
18.05.2020 Dividendutdelning
14.08.2020 Delårsrapport första halvåret
2021
12.02.2021 Bokslutskommuniké 2020