Kuusakoski Oy

Miljötänket förenar Ahola och Kuusakoski

Ansvarstagande är ett av kärnvärdena i Kuusakoski Recyclings företagsfilosofi. Därför är det en självklarhet att Kuusakoski kräver hållbara lösningar, inte enbart i sin produktion utan även i sina transporter.


Logistikdirektör Krister Heinonen vid Kuusakoski vill se ett fortsatt starkt samarbete med Ahola.

I dagens värld ställs allt större krav på alla former av transporter. Punktlighet, effektivitet, säkerhet och goda arbetsvillkor är faktorer som redan länge varit en hjärtesak för Ahola Transport, och som också efterfrågas av många kunder.
Men vissa kunder har ytterligare krav, bland annat av ideella orsaker. En sådan kund är den finländska återvinningskoncernen Kuusakoski. Med ett företagskoncept inriktat på att återvinna avfall och restprodukter kräver Kuusakoski även miljötänk genom hela sin produktionskedja. I den processen ingår även miljövänliga transporter av både inkommande material och av det återvunnet material. För att uppnå det valde Kuusakoski redan under tidigt 1990-tal att inleda ett samarbete med Ahola Transport.
– Vi valde Ahola Transport som samarbetspartner eftersom de klarar av att fylla våra behov från samtliga våra servicepunkter över hela Finland. Dessutom har Ahola en tillräcklig transportkapacitet och det lämpar sig för våra transporter, säger logistikdirektör Krister Heinonen vid Kuusakoski.

Expanderar geografiskt

Tack vare Aholas starka närvaro i hela Norden och Baltikum, liksom optimerade och effektiva transporter, valde Kuusakoski att ta in Ahola som transportör på längre sträckor.
– Ahola Transport fungerar som vår partner i internationella landsvägstransporter, förklarar Heinonen.
Genom åren har de två företagen utvecklats tillsammans och Kuusakoski har även valt att utöka samarbetet med Ahola Transport, både nationellt och internationellt.
– Vårt samarbete har breddats förutom till Sverige även till transporter till Centraleuropa. Samarbetet har pågått många år redan och både utökats och utvecklats genom åren, säger Heinonen.


Kuusakoski återvinner aluminium i Heinola nära Lahtis i Finland. Ahola transporterar de
färdiga produkterna till kunder bland annat i Sverige.

Utvecklas ständigt

För Ahola är Kuusakoski en betydande kund och man är mycket måna om att utveckla sina tjänster för återvinningsföretaget.
– Kuusakoski är en viktig kugge i hjulet och bidrar till en bra variation i vårt transportflöde, säger Key Account Manager Johan Grönroos hos Ahola Transport.
Enligt Grönroos är målet hela tiden inställt på förbättring. Han uppskattar att Ahola och Kuusakoksi kan diskutera kontinuerliga förbättringar, både öppet och konstruktivt.
– Jag hoppas att vi kan fortsätta utveckla och bredda samarbetet, samt ha en fortsatt öppen dialog där vi försöker hitta lösningar och tillgodose Kuusakoskis behov.

Logistiken betydande

Enligt Krister Heinonen är en av Aholas styrkor den goda förmågan att hålla tidtabeller. Dessutom berömmer Heinonen Aholas transportkapacitet och beredskap.
– Ahola klarar av att svara på våra transportbehov, till exempel genom att erbjuda lämplig transportkapacitet.
Heinonen är också nöjd över att Ahola kan svara på situationer då Kuusakoski önskar fylla ut sina leveranser med tillfälliga och mindre leveranser.
– Ahola klarar av att svara på våra behov av så kallade SPOT-leveranser, effektivt och snabbt, säger Heinonen.
En ännu större orsak att välja Ahola är ändå den moderna fordonsflottan och den effektiva och miljövänliga logistiken. De aspekterna är avgörande då Kuusakoski ställer höga krav på att samtliga transporter som företaget behöver ska belasta miljön så lite som möjligt. Enligt Heinonen fyller Ahola önskemålen både inom logistiken och miljötänkandet.
– Fordonsflottan är både modern och har låg bränsleförbrukning.

Samma tankesätt

Kuusakoski har höga krav på sina transportörer av flera orsaker. Det är både stora mängder varor och många transporter som görs på landsväg och till havs varje år, som bulklaster eller färdigpackade.
– I landsvägstrafiken i Finland kör runt 250 fordon för oss på årsnivå och vi transporterar runt två miljoner ton material, säger Heinonen.
För att det ska göras så effektivt och så miljövänligt som möjligt krävs både välplanerad logistik och rätt samarbetspartner.
Kuusakoski har redan länge arbetat på att deras laster ska skötas så effektivt som möjligt. Bland annat har man placerat sin mottagningsstationer så optimalt som möjligt för att undvika onödiga transporter och förbättra de existerande, men i slutändan behövs även en god transportör.
Kuusakoski ställer därför krav även på transportörernas fordon. De ska uppfylla utsläppsklassificeringen Euro 6 och vara bränsleeffektiva. Dessutom ska transportören ha miljöcertifieringen ISO 140001. Hos Ahola Transport uppskattar man höga krav.
– Precis som Ahola Transport har Kuusakoski en stor miljömedvetenhet, och tillsammans eftersträvar vi att nå effektiva miljövänliga transporter, säger Johan Grönroos.
Krister Heinonen är säker på att Ahola och Kuusakoski kommer att fortsätta arbeta för återvinning och miljö tillsammans.
– Ahola kommer även i fortsättningen vara en betydande samarbetspartner för
Kuusakoski.


Kuva: Kuusakoski

Kuschakoff blev Kuusakoski

• Kuusakoski har färdats en lång väg från starten som ett skrotupplag i Viborg i nuvarande Ryssland år 1914, till sin nuvarande ställning som Nordeuropas ledande industriella återvinningsföretag.

• Företaget grundades av 25-årige Donuard Kuschakoff år 1914 som började med att samla in järn, metall och textilavfall för att sortera och förädla det för industriellt bruk.

• Bristen på material under första världskriget ledde till ett stort behov av återvinning och Kuschakoffs företag växte.

• År 1934 ändrade familjen Kuschakoff sitt efternamn till det mer finskklingande Kuusakoski.
• I början av 1940-talet, strax efter krigsutbrottet, flyttade företaget till Helsingfors. År 1961 fick företaget namnet Kuusakoski.

• Efter krigen fick Kuusakoski uppgiften att ta hand om det överskott av metallskrot som krigen fört med sig och det krigsmaterial Finland måste skrota i enlighet med fredsfördraget.

• Starkast växte företaget under industrialiseringen efter krigstiderna och i och med expansionen till den internationella marknaden från 1970- till 1990-talet.

• Idag har Kuusakoski verksamhet i 11 länder, en omsättning på runt 500 miljoner euro och sysselsätter runt 3000 personer.