Hos Elgiganten står kvaliteten i fokus

ELGIGANTEN LOGISTIK AB

Hos Elgiganten står kvaliteten i fokus

För att få vara transportör för elektronikjätten Elgiganten måste otaliga krav på arbetsvillkor, miljö och säkerhet uppfyllas. År 2015 nådde Ahola Transport dit, och står redan högt i rang bland Elgigantens samarbetspartners.


Även ute i hallen på distributionscentret är man nöjda med Ahola. Jimmy Olofsson uppskattar Aholas flexibilitet.

Samhällsansvaret först

Då Elgiganten gick in för avtalet om transporterna till Finland var omställningen ändå stor.
- Ända sedan vi byggde det här centret 1997 och flyttade det lager som fanns i Oslo hade vi haft ett samarbete med en och samma transportör. Vi överlät hela logistiken till dem, men efter ett tag ville vi ha andra krav och mera kontroll, säger Olofsson.
År 2014 började Elgiganten och Olofsson söka en ny modell. Olofsson hade då lämnat över rollen som platschef för distributions- centret i Torsvik för att koncentrera sig på logistiken.
- När vi gick ut med vår förfrågan till totalt 90 företag i hela Norden satte vi upp ett antal kriterier vi ville ha uppfyllda.
CSR eller Corporate Social Responsibility blev ett huvudkriterium i jakten på nya transportörer.
- Framförallt ville vi att chaufförerna ska vara avlönade enligt nordiska villkor och ha en god arbetsmiljö. Vi ville inte medverka till den lönedumpning som redan hade skett, säger Olofsson.

Svårare än tänkt

Hos Elgiganten trodde man inte att det kravet skulle vara så svårt att uppfylla, men redan där föll många transportörer bort. Utöver det hade Elgiganten dessutom en lång lista på kriterier om miljö och säkerhet, samt att chaufförerna måste kunna kommunicera på nordiska språk eller engelska. 26 företag gick vidare, men även flera av dem föll bort i diskussionerna.
- Företagen trodde inte riktigt på vårt lönekrav. Ännu då trodde många att priset på transporterna var det viktiga, men för oss var det sekundärt.
Trots motgångarna höll Elgiganten sin linje. Ansvarstagande var en faktor som skulle genomsyra all verksamhet. För transporterna till Finland hängde Ahola och ett annat företag i alla fall med.
- Vi var helt överens med båda företagen och hade ju tänkt att vi skulle sprida riskerna genom att ha flera transportörer i varje land, men en vecka innan uppstart visade det sig att det andra företaget gjort ett fel i sina beräkningar, säger Olofsson.

Tuff start - stark fortsättning

På bara några dagars varsel stod man utan en lösning för drygt hälften av transportbehovet till Finland.
- Vi ringde Ahola och sade att vi har en liten utmaning, en positiv sådan, säger Olofsson.
Hos Ahola kallade man till möte, och nästa morgon hade man ett beslut. Ahola tog helhetsansvaret för transporterna till Finland.
- Att de klarade det imponerade verkligen på oss, men det var säkert tufft, säger Olofsson.
Sedan dess har man genom ett givande samarbete nått en kontinuerlig utveckling.
- Samarbetet har hela tiden utvecklats, dialogen har varit verkligt bra och hos Ahola har man varit otroligt flexibel. Idag fungerar det jättebra, säger Olofsson.
Men utveckling är fortsättningsvis viktigt. Företagens representanter träffas minst två gånger per år och har månatliga telefonmöten.
- Då följer vi upp vad som är aktuellt, men tittar även framåt. För oss är det så otroligt viktigt att förändras och utvecklas mot något bättre, säger Olofsson.

Lärorikt samarbete

Även hos Ahola Transport värdesätter man den starka växelverkan med Elgiganten.
- Vi lär oss en massa och utvecklas hela tiden av kunder som Elgiganten. Det är de som ställer krav på utförande och uppföljning, och tar oss till nästa steg, säger Jonas Anderssén, Key Account Manager hos Ahola Transport.
Anderssén har skött kundkontakten till Elgiganten sedan 2016. Även om han inte var med i processen då Ahola plötsligt fick helhetsansvaret för transporterna till Finland, är historien välkänd.
- I början var det ganska kaos, men i sann Ahola-anda sade vi att vi skulle fixa det, och idag är Elgiganten en väldigt viktig kund för oss.
Vägen dit har precis såsom Elgiganten önskat kantats av ett starkt engagemang från Aholas sida.
- Vartefter man jobbar tilsammans hittar man nya saker att åtgärda, och där tror jag att vi är på samma linje som Elgiganten. Vi gillar snabba ryck och fixar problem då de dyker upp, säger Anderssén.

Flexibilitet för kunden

Anderssén tror att Ahola-konceptet är tilltalande för en kund som Elgiganten, särskilt då Elgigantens transporter är mycket säsongsbundna och varierar stort i och med olika kampanjer.
- Vi har ju väldigt korta kommunikationsvägar och enkel organisation. Kunden har en kontaktperson för hela upplägget. Så byggs en bra relation och då löser sig det mesta. Vi kan alltid skräddarsy lösningar enligt vad kunden vill ha. Vi är ingen styv organisation som kunden måste anpassa sig till. Vi anpassar oss efter kunden, säger Anderssén.
Utöver Aholas direkta och okomplicerade kommunikationsvägar är även själva transportkonceptet ett trumfkort enligt Anderssén.
- Vi har mindre godshantering och kör inte enligt fasta rutter. Vårt koncept gör oss flexiblare än våra konkurrenter.
Flexibiliteten tilltalar också Elgiganten.
- Ahola gör ett jättebra jobb, säger Jimmy Olofsson.

Arbetet bär frukt

Förutom den goda feedbacken har Ahola även fått konkreta bevis på sina framgångar. År 2016 premierades Ahola Transport nämligen som nästbäst bland Elgigantens totalt 10 transportörer i hela Norden. Ahola fick beröm för att ha en imponerande kontroll av hela logistikkedjan ”ända ner till skruv och mutter”.
- Målet är ju att bli först 2017. Vi har redan börjat arbeta på det, säger Anderssén.
Målet att bli ännu bättre ligger i båda parternas intresse, och under vintern har man fört gemensamma utvecklingssamtal för att nå dit. Jimmy Olofsson uppskattar det engagemang som syns i Aholas vilja att hela tiden bli bättre.
- Redan i upphandlingen var engagemanget extremt viktigt. Vad jag trodde att vi behövde var ett medelstort familjeägt företag som kunde ge ett enormt engagemang, och det är ju typ Ahola.

Svarar på efterfrågan

Jonas Anderssén intygar att Ahola vill ge sitt allt, speciellt då Elgiganten och Ahola har en mycket givande samsyn.
- Både Ahola och Elgiganten vet hur man ska jobba med moral och etik, och det är något som kommer fram och värdesätts mer och mer i branschen. Långa tider har det handlat om enbart pris, sedan har miljö, kvalitet och värderingar börjat bli en grej.
Som affärskedja ligger Elgiganten i bräschen för att svara på den utvecklingen och Ahola följer mer än gärna efter.
- Det här är en stor diskussion i Sverige, men ännu inte i Finland. I Sverige är ”fair transports” en jättegrej hos exempelvis åkeribranschens intresseförening. De lobbar hos kommunerna och staten, säger Anderssén.

Positiv framtid

Även om både Elgiganten och Ahola kommit långt i utvecklingen för både rättvisa och kvalitativa transporter ser båda parterna framemot en fortsatt utveckling.
- Nu är vi inne i den fasen att allt rullar på och vi känner varandra. Nu handlar det om finslipning, att få de sista operativa delarna att fungera perfekt, säger Anderssén.
Jimmy Olofsson håller med.
- Vi fortsätter arbeta med vår linje, och hoppas att det givande samarbetet med Ahola fortsätter. Nästa steg är ännu mera fokus på miljön.
Där har man redan länge arbetat med att fylla långtradarna så optimalt som möjligt för att minska miljöpåverkan. Nästa steg är att mäta exakt vilken miljöpåverkan logistiken har, ända från fabrik till konsument, och för varje vara från minneskort till kylskåp.
Även konsumenterna efterfrågar nu alltmer ansvar från handeln, och det vill och kan Elgiganten leverera, även i samarbetet med sina transportörer. Jimmy Olofsson lyfter upp Elgigantens välkända slogan ”det är dumt att betala för mycket”, men tillägger att det för Elgiganten lika mycket handlar om att det är ”dumt att betala för lite”. Kvaliteten går i första hand.


Elgigantens distributionscenter. Foto: Elgiganten

Elgigantens distributionscenter

• Omsätter 1,1 miljoner kubikmeter varor per år.

• Lagret på 107 000 kvadratmeter omsätts i medeltal var tredje vecka.

• Årligen lossas 22 500 långtradare och containers samt 2 500 järnvägsvagnar i centret.

• Lasterna skickas årligen ut med 17 000 långtradare via 60 lastningsbryggor till drygt 400 butiker i hela Norden inclusive Färöarna, Grönland och Island.

• Distributionscentret har byggts ut tre gånger sedan starten 1997.

• Sysselsätter mellan 370 och 700 personer i tre skiften, dygnet runt sex dagar i veckan.