KUNDANPASSAD LÖSNING.

Ovako Imatra Oy Ab

Stål till Sverige – med stolthet

Ovako är en ledande europeisk tillverkare av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. 99 procent av leveranserna från fabriken i Imatra till Sverige utförs som biltransporter. Redan i decennier har Ahola Transport varit en framstående ståltransportör. En strategisk samarbetspartner av största vikt - säger Logistics Manager Vesa Kukkonen.

Även Delivery Process Planning Manager Markku Huhtiranta beskriver Ovakos och Aholas samarbete på ett sätt som tyder på varaktighet och interaktion baserad på samförstånd - ” en gedigen och redig växelverkan”. Ahola aviserar, ser till, att Ovako och Ovakos kunder är i realtid underrättade om hur försändelserna rör sig. Ett systematiskt tillvägagångssätt var en av de faktorer, som fick speciell uppmärksamhet, när Ovako markant skar ner antalet av sina logistikleverantörer. Både Kukkonen och Huhtiranta poängterar de goda personrelationernas betydelse för ett förtroendefullt samarbete. Hans och hans team har gett Ahola ett ansikte, och man håller det man lovar. 

I maj 2014 inledde ståltillverkaren och -leverantören ett nytt logistiskt förfaringssätt utgående från en gemensamt bearbetad idé, i syfte att utjämna stålets väg ut på världsmarknaden. Utvecklingsprojektet fick namnet Trailer Park och handlade om att effektivera logistiken genom en mera ändamålsenlig disposition av släpvagnar i samband med nya lastningsrutiner. Stora uppfinningar är ofta tämligen enkla. Aholas bil kommer inåkande med ett tomt släp (trailer) på fabriksgården och tar med sig en redan färdigt lastad trailer. Som en del av det nya förfarandet började man lasta med hjälp av gaffeltruck i stället för kran. Trailer Park har visat sig vara en framgångsrik metod med tanke på alla berörda parter och utgör ett gott exempel på en yrkesskicklig och kundanpassad lösning i enlighet med Ahola Onlinekonceptet.