ANSVARSFULLT OCH MED ENGAGEMANG.

Elgiganten Logistik Ab

Hemelektroniklogistik - ansvarsfullt och med engagemang

Elgiganten Ab är en butikskedja som säljer hemelektronik, och dotterbolaget Elgiganten Logistik Ab med huvudsäte i Jönköping har hand om distributionen. I samband med omorganisering av företagets transportleverantörsnätverk inledde man ett omfattande upphandlingsförfarande som ledde till samarbete med Ahola Transport i maj 2015.

För att bli transportör av Elgigantens produkter måste man på ett trovärdigt sätt uppfylla kvalitetskrav som förutom rent transporttekniska betingelser omfattar även handlingssätt vilket kan sammanfattas med orden samhällsansvar och engagemang.

Samhällsansvar (CSR)

Global affärsverksamhet i vilken man anlitar samarbetspartners i olika länder och kulturer medför frågeställningar som kan vara besvärliga med tanke på den verksamhetspolicy man ursprungligen formulerat utgående från värderingar och lagstiftning som råder i företagets hemland. Den som transporterar Elgigantens produkter förutsätts följa nordiska kollektivavtal och bestämmelser när det handlar om arbets- och lönevillkor. Enligt Elgiganten Logistik Ab:s Senior Logistic Manager Jimmy Olofsson är den gemensamma värdegrunden gällande samhällsansvar ett av fundamenten i samarbetet med Ahola Transport.

Engagemang

Det handlar inte enbart om försäljning och köp av transporttjänster, utan ett interaktivt samarbete som bygger på ärlighet - principen om ”raka rör” - även i situationer där allt inte går planenligt till. Engagemang innebär flexibilitet - vilja och förmåga att utveckla verksamheten genom att ta fram nya innovativa lösningar. Förtroende, inte minst på personnivå, kännetecknar förhållandet mellan Elgiganten Logistik och Ahola Transport. Varje transporthändelse är en mångfacetterad operation som ofta medför behov av kommunikation överskridande nations- och valutaunionsgränser, tidszoner samt sedvanliga tjänstetider. Jimmy Olofsson tycker att man hos Ahola Transport lever upp till sitt rykte om att alltid vara tillgänglig samt online, även i problemsituationer.

Snabb ökning

Ahola transporterar hemelektronik till butikskedjans ca 40 Giganttiaffärer i Finland. När samarbetet i maj 2015 inleddes, involverade verksamheten 3-4 bilar om dagen, vilket ganska fort blev 13-14 bilar efter att Ahola fått helhetsansvar för Elgigantens export till Finland.