Lämna kontaktförfrågan

* Obligatorisk uppgift
 • Alltid tillgänglig.

  Alltid tillgänglig.

 • Dynamiskt online.

  Dynamiskt online.

 • I trygga händer.

  I trygga händer.

 • Kundanpassade lösningar.

  Kundanpassade lösningar.

15.12.2017

Nådendal optimerar från morgon till kväll

Ahola Transports största och äldsta lastoptimeringscenter ligger i Nådendal. Här omlastas dagligen upptill 60 fordon och 100-tals ton varor, men omlastning utgör trots det bara en bråkdel av verksamheten.

Kärt barn har många namn, och det gäller även Ahola Transports lastoptimeringscenter i Nådendal. Förutom som center för omlastning är Aholas enhet i Nådendal känd som både hubb och link. Centret i Nådendal är nämligen det bultande hjärtat och den centrala länken i de logistikkedjor Ahola dagligen bygger upp i Norden.

- Jag har svårt att se Ahola Transport utan den här enheten. Det är här det händer, och med tanke på våra kunder, varuflöden och närheten till hamnen i Nådendal är läget optimalt, säger Åke Nyblom, Site Manager för enheten i Nådendal.

Verksamheten rullar på sju dagar i veckan och i tre skiften. Fyra skiftesledare och tio truckförare jobbar med att styra verksamheten i den 6 000 kvadratmeter stora omlastningshallen.

- Vi jobbar mycket med att få godset och bilen så nära varandra som möjligt, redan före själva omlastningen börjar. Som mest kan en truck köra 15 kilometer inne i hallen på en kväll, säger Nyblom.

Arbete 6-23

Även om man sköter omlastning i Nådendal handlar hela arbetet om optimering. Lasterna i långtradarna optimeras med tanke på vikt, storlek, destinationer och tidtabeller. Målet är att lasterna och fordonen rullar så få kilometer som möjligt på sin väg till och från kunderna.

Hallens prestationssiffra ligger på 99,5 procent. Det betyder att man i enbart 0,5 procent av arbetet inte uppnår sina målsättningar. Den siffran ska kopplas till att man på ett år registrerar 135 000 ton last och 32 000 försändelser i hallen.

- I själva verket kan de hanterade lastmängderna vara det dubbla eftersom vi ofta flyttar om hela lasten för att få in allt på bästa sätt, säger Nyblom.

En vanlig dag vid hallen inleds klockan sju på morgonen. Då kommer de första truckförarna på jobb för att lasta om den första strömmen långtradare på väg till och från färjorna till Sverige. En hektisk dag börjar allt redan klockan 6. Sedan pågår arbetet till elva på kvällen. Dagarna mitt i veckan är mest hektiska eftersom de flesta kunderna vill få sina leveranser till affärer och fabriker just då.

Mera än hallen

Omlastningen och lastoptimeringen är helt klart den synligaste verksamheten vid Ahola Transports enhet i Nådendal, men på kontoret händer också mycket. Där jobbar totalt 15 personer med bland annat försäljning, förtullning, underhåll av fordonsflottan och kvalitetsgranskning.

- Jag tycker det är viktigt att allt finns på plats och ställe. Här möts alla funktioner och det är härifrån bilarna åker ut, säger Nyblom.

Bland annat den för Ahola Transport så viktiga kvaliteten granskas på ett mycket konkret sätt från Nådendal. Årligen granskas upptill 300 fordon i Nådendal. Ekipagens skick, utrustning, surrning och dokument, liksom chaufförens klädsel samt medvetenhet om Aholas förarhandbok och policy ”Ahola Way”, allt med fokus på säkerhet, effektivitet och miljövänlighet, granskas.

Håller flottan i skick

I Nådendal sköts också runt 500 tullärenden per månad. Förtullningstjänsterna behövs för transporter till och från länder utanför EU. Utöver det är administrationen och servicen av Ahola Transports fordonsflotta lokaliserad till Nådendal. Om man räknar in olika underleverantörer rullar runt 1 000 last- och fordonsenheter, på 6 000 däck, årligen på vägarna med Ahola Transports laster.

Ansvaret för att nya fordonskombinationer sätts i bruk, och att de underhålls, besiktas, registreras och försäkras, ligger också i Nådendal. Avtalsåkerier får därtill hjälp med administration och krediter.

Dynamikens hjärta

Som ett hjärta för Ahola Transports logistik har lastoptimeringscentret i Nådendal självfallet vuxit i takt med företaget. Den nuvarande hubbens föregångare startade redan i mitten av 90-talet i Nystad, men flyttade tre år senare till Nådendal.

Även där var verksamheten till en början småskalig och omlastningen skedde under bar himmel medan personalen var inhyst i baracker. År 2004 byggdes den nuvarande hallen och 13 år senare har den en elementär uppgift för så gott som hela Ahola Transports logistik.

Att verksamheten vid centret är så hektisk beror på många saker. I grunden ligger givetvis Ahola Transports nisch och grundtanke, den dynamiska logistiken. Lasterna ligger varken och väntar i kundens lager eller i någon terminal. Hos Ahola Transport rör sig olika butikskedjors och industriers lager på hjul, Ahola Transports hjul. Den faktorn innebär samtidigt att laster ska röra sig så snabbt som möjligt från punkt A till punkt B, och med minimala stopp på vägen.

Snabba vändningar

För att så effektivt och ekonomiskt som möjligt få ut laster som kan ha kommit från tio olika kunder med flera olika bilar, men ska levereras till en enda plats, lastas de om till ett enda fordon i Nådendal. Omlastningen sker effektivt. På så kort tid som 10-15 minuter kan truckarna lasta om Ahola Transports fordon så optimalt som möjligt, med den senaste informationen om tidtabeller, lasternas storlek, kapacitet på färjor och kundernas önskemål beaktad.

- Visst händer det mycket hela tiden, ingen dag på hubben är lik den andra, säger Åke Nyblom.