Lämna kontaktförfrågan

* Obligatorisk uppgift
 • Alltid tillgänglig.

  Alltid tillgänglig.

 • Dynamiskt online.

  Dynamiskt online.

 • I trygga händer.

  I trygga händer.

 • Kundanpassade lösningar.

  Kundanpassade lösningar.

01.02.2018

Grimaldi och Ahola växer tillsammans

Sedan färjelinjen Finnlink etablerades år 1989 har Ahola Transports fordon använt linjen så gott som dagligen. I dag drivs linjen av rederikoncernen Grimaldi, och samarbetet med Ahola Transport är starkare än någonsin.

– Ahola Transport är en av våra främsta samarbetspartners och vi kommer alltid trygga ett sådant partnerskap så att det kan växa sig starkare, exakt så som det gjort ända sedan den allra första starten på Finnlink för över 20 år sedan.

Det säger Emanuele Grimaldi, vd för rederiet Finnlines som driver Finnlink, och som sedan 2006 till majoriteten ägts av rederikoncernen Grimaldi Group. Sedan 2016 äger Grimaldi Group Finnlines i sin helhet och har valt att satsa alltmer på linjerna till och från Finland.

Även om Finnlink är enbart en av tiotals linjer Grimaldi driver i norra Europa och på Medelhavet har linjen mellan Nådendal i Finland och Kapellskär i Sverige en stark roll i koncernen Grimaldi.

- Finnlink är en av huvudlinjerna i koncernen och företaget kommer att fortsätta investera i linjen för att möta marknadens behov och efterfrågan, samt förbättra servicen för våra gäster ombord, säger Grimaldi.

Ahola i toppen

Emanuele Grimaldi är mycket nöjd över att ha en så stor och trogen kund som Ahola på Finnlink. Ahola Transport är idag Finnlinks enskilt största kund, och har varit bland de största ända sedan starten 1989 då Finnlink började trafikera från Nystad. Koncernchef Hans Ahola har alltid haft ett bra förhållande till Finnlink och dess ägare.

– Hans Ahola har satt sin tilltro till Finnlink ända sedan första början. Vi kommer alltid att vara tacksamma för den tilltron, och hoppas att vi aldrig sviker den, säger Emanuele Grimaldi.

Det goda samarbetet upprätthålls med regelbundna möten. Emanuele Grimaldi och Hans Ahola träffas och diskuterar framtiden ett flertal gånger per år, och Aholas representanter bjuds in till den årliga Grimaldi-konferensen i Italien.

– En kontinuerlig och öppen diskussion är grundläggande för att överblicka samarbetet och utveckla verksamheten på ett stabilt sätt, säger Grimaldi.

Samma anda i familjeföretagen

En ytterligare förklaring till att Ahola och Grimaldi har ett så starkt samarbete är givetvis andan i familjeföretagen. Både Ahola Transport och Grimaldi Group är familjeföretag med långa anor.

– Ahola är ett av få företag som blivit stort men hållits familjeägt, precis som Grimaldi. Jag tror att det därför finns en bättre förståelse mellan oss. Familjerna emellan har du ett annat perspektiv, det är som om företaget blir en del av familjen, säger Antonio Raimo, linjechef för Finnlink.

Emanuele Grimaldi intygar att företagen tänker lika.

– Jag tror att vi har en liknande inställning till företagsamhet, likaväl som en ömsesidig förståelse för varandras behov.

Lovande framtid

Antonio Raimo är säker på att Ahola och Finnlink kommer att fortsätta utvecklas tillsammans.

– Vi förlitar oss starkt på Aholas feedback från marknaden, både för strategisk planering och för framtida investeringar. Vi har ett nära samarbete och arbetar hela tiden med att stärka det. Vi försöker alltid arbeta för förbättring.

För Ahola Transport fortsätter Finnlink vara en mycket viktig kugge i företagets hela logistik. För Ahola handlar godstrafik på hjul nämligen till en betydande del även om sjötrafik. Utan färjeförbindelser som Finnlink blir vägen mellan Finland och Sverige lång. Och samarbetet med Finnlink fungerar utmärkt.

Finnlink som en grundpelare

I varje givande samarbete är båda parterna givetvis viktiga för varandra. Så är det även mellan Finnlink och Ahola. Ahola är Finnlinks enskilt största kund, och på en vecka fyller Aholas långtradare flera tusen filmeter på Finnlinks fartyg.

Vid sidan av Finnlink nyttjar Ahola Transport vid behov även andra rederier mellan Sverige och Finland. Kundens gods, tidtabell och var det finns ledig kapacitet är de avgörande faktorerna för valet av färja, men hos de andra rederierna konkurrerar frakten med passagerartrafik.

Finnlink är däremot specialiserad på frakt och där har Ahola Transport mycket plats. Dessutom använder Ahola Transport i första hand Finnlink för farligt gods. I och med allt detta hoppas Ahola Transport att linjen fortsätter utvecklas.

Just nu arbetar Finnlines och Finnlink på att förlänga sina fartyg för att kunna öka sin kapacitet på flera linjer. Då kajen som Finnlink använder i Nådendals hamn just nu förlängs, och även Kapellskärs hamn de senaste åren har förnyats, kan Finnlink i framtiden vid behov öka sin kapacitet på linjen med den nya förlängda fartygen. Den förlängda kajen ska bli klar våren 2018 och Finnlines har meddelat att man vill satsa på linjen Nådendal-Kapellskär.

 

Finnlines
• Äger drygt 20 fartyg på linjer i Östersjön och Nordsjön.
• Driver bland annat linjerna Finnlink, Nordölink, Hansalink och TransRussiaExpress
• Helägt av Grimaldi Group sedan 2016.

Grimaldi Group
• Grundat 1947 av bröderna Guido, Luigi, Mario, Aldo och Ugo Grimaldi.
• Helägt av familjen Grimaldi, leds av Guidos söner Gianluca och Emanuele Grimaldi, samt svågern Diego Pacella.
• Består av åtta rederier med fokus på både frakt och passagerare, samt ett flertal dotterbolag inom terminal- och logistikverksamhet.
• Sysselsätter över 13 000 personer
• Varje vecka anlöper koncernens drygt 120 fartyg fler än 110 hamnar i Europa, Afrika och Amerika.