Prosba o kontakt

* wymagane
ZAWSZE DO CELU.

OPIS WSPÓŁPRACOWNIKA: Nils Ahola

Za kółkiem i za biurkiem

Nils Ahola to jeden z czterech synów Helge Aholi, a wszyscy związani są z firmą w znacznym stopniu. Wybór zawodu był z góry przesądzony: w wieku 18 lat Nils rozpoczął pracę w Ahola. Pełni główną rolę w procesie rozwijania przedsiębiorstwa z małej regionalnej firmy transportowej w międzynarodowy koncern logistyczny.

Od początku lat 80. Nils zajmował się ciężarówkami – i tak jest do dziś: do floty Aholi należy około 400 pojazdów, a łączny dystans pokonywany przez nie codziennie to 150 000 km. Historię rozwoju firmy na przestrzeni dekad można częściowo wyczytać ze stanowisk na kolejnych wizytówkach Nilsa: kierowanie ruchem, kierownik transportu, kierownik zasobów transportu i Fleet Trading Manager. Jako właściciel spełnia się w zarządzie firmy. „Uwielbiam poznawać nowych ludzi” – mówi w sposób, który słuchaczowi przywodzi na myśl angielskie wyrażenie „everybody’s nice uncle”. Jeśli do tego dodamy solidne techniczne i logistyczne umiejętności zawodowe oraz żywe zainteresowanie innowacjami i rozwojem, łatwo zrozumieć, że ten człowiek naprawdę lubi swoją pracę. Szeroka sieć Nilsa obejmuje naturalnie partnerów (podwykonawców), którzy – razem z kierowcami Aholi – są strategiczną częścią koncepcji Online. Przynajmniej tak samo interesujące kontakty zewnętrzne pojawiły się między innymi przy okazji skierowanej na Azję kampanii sprzedaży używanego sprzętu Aholi.

Koncepcja Online zakłada nieustanną dostępność i gotowość do dostarczenia samochodu, co w możliwie niezawodny i elastyczny sposób rozwiązuje logistyczne problemy klienta. Obecnie kierowcy działają na trudnym i konkurencyjnym rynku, starając się zaspokoić potrzeby konsumentów. Ważne jest zrozumienie mechanizmu osiągania rezultatów i możliwości wpływania na nie w pozytywny sposób. Nils kładzie nacisk na dobór najlepszych możliwych partnerów i zakup najlepszego wyposażenia. Każdy kierowca zna podręcznik Aholi – tak zwany Driver’s Guide – oraz sposoby dynamicznego i optymalnego wypełniania różnych zleceń z efektywnym wykorzystaniem nowoczesnej techniki (system Vehco oraz Green Wheels Index Aholi). Działalność jest przejrzysta oraz oczywiście zgodna z prawem. Załadunek i rozładunek planuje się, biorąc pod uwagę wytyczne klienta oraz długość jazdy; po maksymalnym czasie prowadzenia pojazdu niezbędny jest postój lub zmiana kierowcy.
Logistyka na gumowych kołach ma dobrą przyszłość – zapewnia Nils. Automatyzacja, paliwa niekopalne oraz większe pojazdy (co pozwoli ograniczyć ich liczbę) są częścią jego wizji. Chętnie przytacza historię z lat 90., gdy w konkurencyjnej firmie wybuchł strajk, a Ahola przeżywała prawdziwe oblężenie: „W firmie telekomunikacyjnej dziwili się, jak moich dwóch kolegów i ja zdołaliśmy przeprowadzić po 3000 rozmów w ciągu jednego tygodnia”.


Nils Ahola