Prosba o kontakt

* wymagane
ZAWSZE DO CELU.

OPIS WSPÓŁPRACOWNIKA: Birgitta Hatt

All the Ahola way through

Gdy Chief Compliance Officer Birgitta Hatt ma odpowiedzieć na pytanie, czym się zajmuje, zaczyna interesującą i analityczną rozmowę o ekonomice przedsiębiorstw. Jeśli akurat nie da rady zagłębić się w dłuższą dyskusję, można zadowolić się prostszą odpowiedzią: Birgitta jest w firmie jak matka – wie, co należy robić.

Dzięki swemu długiemu doświadczeniu w przemyśle Birgitta nauczyła się rozumieć, jak – niezależnie od zakresu działalności – funkcjonuje firma. To był prawdopodobnie najważniejszy powód jej zatrudnienia w Aholi przed ośmioma laty. Przedsiębiorstwo bardzo się wówczas rozrastało; potrzebne były odpowiednie procesy i dobre praktyki. Jako członek zarządu Birgitta pracowała z determinacją przy tworzeniu struktur i treści dla wsparcia wizji działania Aholi, której podstawę tworzą wydajność, niezawodność i przyjazność środowisku. Firma otrzymała certyfikaty systemów zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz zarządzania BHP (OHSAS 18001). Na bazie wartości i głównych celów owych systemów zarządzania oraz firmy stworzono przewodnik zarządzania, Ahola Way, którego myślą przewodnią jest orientacja na klienta. Potrzeby klienta stanowią punkt wyjściowy dla przynoszenia wartości dodanej. Chief Compliance Officer dba, by Ahola Way był znany i przestrzegany przez wszystkich w organizacji.

W roli Quality Managera Birgitta zapewnia jakość w procesach Aholi. Główne narzędzia praktycznej pracy nad jakością są dwa: raportowanie o odstępstwach od normy (pokrywa między innymi uszczerbki na zdrowiu, reklamacje i monitorowanie zwolnień z działaniami naprawczymi) oraz wewnętrzna grupa specjalistów pod nazwą Trafiksäkerhetsforum. Do grupy, której liderem jest Birgitta, należą osoby odpowiedzialne za proces, a każda z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Dbamy o klienta – także, gdy coś pójdzie źle – oraz rozwijamy systematycznie naszą działalność, aby była coraz lepsza.

Również poza pracą Birgitta spełnia się w roli matki, jest też babcią kilkorga wnucząt. To częściowo wyjaśnia jej matriarchalną i mądra wizję, zarówno w pracy, jak i w odniesieniu do przyszłości Aholi: „Dbam o to, by nie potrzebować następcy”. – Jakość trwa.


Dbamy o klienta – Birgitta (pierwsza z prawej) ze swoją grupą specjalistów.