SHOWING THE WAY.

Logistyka transportu i usługi informatyczne

Logistyka jutra służy nam już dziś

Nasza spółka zależna Oy Attracs Ab oferuje nowoczesne rozwiązania dzisiejszych problemów logistycznych.

Jednym z kamieni węgielnych firmy jest koncepcja oparta na autorskim systemie ERP Attracs Online. Bazuje ona na procesie informatycznej optymalizacji i umożliwia świadczenie dynamicznych i elastycznych usług naszym klientom. Oy Attracs Ab stale rozwija tę koncepcję, oferując swoje rozwiązania informatyczne dla zastosowań logistycznych.

System ERP Attracs Online jest wynikiem 15 lat ustawicznego rozwoju i jednym z wiodących systemów zarządzania transportem oraz planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning, ERP) na świecie. Attracs Online oferuje dynamiczną koncepcję optymalizacji tras, jak również planowanie oraz kontrolowanie strumienia towarów w ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób.

System Attracs Construction Site służy do sprawnego i ekonomicznego zarządzania logistyką w projektach branży budowlanej; można stosować go do przydzielania zasobów, tworzenia projektów i zarządzania nimi, oraz sporządzania raportów.

Attracs Optimizer to automatyczne narzędzie planistyczne, które klient może zintegrować ze swoim systemem ERP. Attracs Optimizer jest najbardziej precyzyjnym i niezawodnym narzędziem do optymalizacji dostępnym na rynku, koordynującym trasy oraz przestrzenie ładunkowe przy uwzględnieniu różnorodnych form transportu w Finlandii i za granicą.