UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ZE STALĄ.

Ovako Imatra Oy Ab

Pręty stalowe na rynek szwedzki

Ovako jest czołowym dostawcą najwyższej jakości stali specjalnych w Europie. Firma opracowuje zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie stali we współpracy ze swoimi klientami w przemyśle łożyskowym, transportowym i wytwórczym. 99% dostaw stalowych prętów z zakładu Imatra w Szwecji realizowanych jest z użyciem samochodów ciężarowych. „Ahola Transport od kilkudziesięciu lat działa jako ważny przewoźnik stali; jest naszym najlepszym partnerem” – mówi Kierownik ds. logistyki firmy Ovako, Vesa Kukkonen.

Kierownik ds. planowania procesu dostaw, Markku Huhtiranta z firmy Ovako, również ceni współpracę z firmą Ahola, zwracając uwagę na wieloletnie relacje i interakcje oparte na zrozumieniu partnera biznesowego: „Prawdziwa i bezpośrednia współpraca, która działa w obu kierunkach”. Ahola informuje na bieżąco klientów, dzięki czemu firma Ovako i jej klienci mają dostęp do bieżących informacji na temat lokalizacji ładunku. Podczas podejmowania decyzji o znacznej redukcji dostawców usług logistycznych, z którymi współpracowała firma Ovako, zwrócono szczególną uwagą na bardzo dobrą organizację działań operacyjnych firmy Ahola. Z rozmowy z Kukkonen i Huhtirantą jasno wynika, że zaufanie między firmami w części opiera się na dobrych relacjach interpersonalnych. Hans i jego zespół uosabiają firmę Ahola i potrafią dotrzymać obietnic.

W maju 2014 r. producent stali i przewoźnik wspólnie wprowadzili nową procedurę logistyczną, która w jeszcze większym stopniu usprawnia transport prętów stalowych z zakładu do użytkownika końcowego. Projekt rozwoju początkowo dotyczył przyczep i po ukończeniu otrzymał nazwę Trailer Park na potrzeby rynku międzynarodowego. Wspaniałe pomysły są często bardzo proste. Samochód ciężarowy Ahola holuje pustą przyczepę do przestrzeni ładunkowej w zakładzie i wraca ze wstępnie załadowaną przyczepą. W ramach współpracy firma Ovako zaczęła korzystać z wózków widłowych zamiast suwnic pomostowych do załadowania przyczep. Projekt Trailer Park okazał się korzystny dla wszystkich uczestniczących stron i jest doskonałym przykładem rozwiązania opracowanego na podstawie koncepcji Ahola Online, która opiera się na wykazywaniu niezwykłych umiejętności.