ZAWSZE DO CELU.

Flota

Nasza flota obejmuje zarówno własne pojazdy, jak i pojazdy naszych podwykonawców.

Jako zleceniodawca stawiamy takie same wymagania własnej flocie jak i podwykonawcą. Oparte są one na:

- dażeniu do długofalowej wspólpracy

- wzajemnym zaufaniu,
- celach określonych przez naszych klientów,
- zasadach oraz systemach zarządzania, według których prowadzimy naszą działalność, 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy »