DZISIAJ JUTRO STANIE SIĘ HISTORIĄ.

Historia

Wszystko zaczęło się w momencie gdy Helge Ahola zauważył że istnieje popyt na usługi, które może świadczyć przy użyciu swojej ciężarówki. W latach 50. W Finlandii było duże zapotrzebowanie na transport ładunków, w tym żwiru oraz innych towarów, których rozwijający się kraj używał jako surowców. Dla Helgego oznaczało to ciężką, uczciwą pracę, którą wykonywał z właściwą sobie determinacją i profesjonalizmem; do rodzinnego interesu dołączyli później jego synowie: Hans, Nils i Rolf.

Rodzina ta stała się fundamentem całej firmy Ahola.

1955 – Helge Ahola zakłada firmę transportową. 
1965 – firma zaczyna transportować olej dla Neste i Union, a współpraca ta trwa aż do 1996 r.
1972 – Hans Ahola, obecny Dyrektor Generalny, rozpoczyna pracę w firmie jako kierowca ciężarówki przewożącej żwir.
1973 – pierwszy transport transgraniczny do Szwecji.
1977 – Hans Ahola zostaje wspólnikiem w przedsiębiorstwie ojca.

Usługi w zakresie transportu transgranicznego dla klientów przemysłowych i detalistów stały się kluczowymi obszarami działalności firmy, co sprawiło, że w latach 80. Zrodziło się fundamentalne pytanie dotyczące długoterminowej strategii: _Czy w logistyce chodzi tylko o transport towarów ciężarówkami, czy też o zapewnienie ciągłości łańcucha odpowiedzialności?_ W dostosowanych i kompleksowych rozwiązaniach dostrzeżono większe możliwości niż w bardziej tradycyjnych usługach transportowych. Firma skoncentrowała się na tworzeniu wartości dodanej dla klientów i innych zainteresowanych podmiotów, zapewniając wydajny transport i usługi logistyczne na obszarze całej Europy.

1981 – budowa pierwszego obiektu usługowego. Hans Ahola wprowadza do firmy swoich braci: Larsa, Nilsa i Rolfa.
1982– śmierć Helgego Aholi.
1986–1988 – punkt zwrotny w rozwoju firmy, decyzja o skupieniu się na własnych usługach bezpośredniego transportu, utworzenie koncepcji „Online”.
1991 – Ahola Transport zakłada spółkę-córkę w Umeå (Szwecja).

 Towary muszą się przemieszczać, nawet w post-industrialnym społeczeństwie informacyjnym, ale musi to być szybkie, wydajne i ekonomiczne – przy użyciu zinformatyzowanego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). W latach 90. Podjęto strategiczną decyzję: zamówienie systemu od dostawcy usług informatycznych lub opracowanie go w firmie.

1992–1996 – okres dynamicznego rozwoju.
1996 – decyzja o rozpoczęciu opracowywania systemu planowania transportu, tj. Systemu wspierającego optymalizację ilości transportowanych towarów. Uruchomienie projektu Attracs.
2002 – Firma otrzymuje certyfikat ISO 14001.
2003 – wprowadzenie systemu ERP Attracs.
2004 – Firma otrzymuje certyfikat ISO 9001. Rozszerzenie działalności na kraje bałtyckie i ustanowienie Baltic Translog.
2008 – otwarcie połączenia transportowego w Nykvarn (Szwecja).
2009 – utworzenie nowej struktury Grupy. Wdrożenie systemu Attracs.

„Jestem pewien, że w przyszłości będziemy tak dumni ze swojej firmy, jak dziś, gdy proponujemy Państwu zostanie udziałowcami spółki Ahola Transport”.
– Hans Ahola –

2014 – pracownicy oraz kolejne pokolenie rodziny dokonują subskrypcji akcji preferowanych. Grupa podlega restrukturyzacji przed wejściem na giełdę papierów wartościowych. Ahola Transport staje się podmiotem nadrzędnym Grupy, obejmującej wszystkie spółki logistyczne, w tym Oy Attracs Ab. 
2015 – decyzja o złożeniu wniosku o wejście na giełdę w Aktietorget. Decyzja rozszerzenia bazy udziałowców przez emisję akcji dla inwestorów w Finlandii i Szwecji. Ahola wchodzi na giełdę.
2016 – Lista akcji spółki zostanie przekazana na Nasdaq First North Helsinki.

Ahola idzie naprzód – zmierzając ku jutru.