ZAWSZE DO CELU.

Zasady zachowania poufności informacji firmy Oyj Ahola Transport Abp

OSOBY ODWIEDZAJĄCE WITRYNĘ INTERNETOWĄ

Jak większość operatorów witryn internetowych, firma Oyj Ahola Transport Abp gromadzi informacje uniemożliwiające identyfikację, udostępniane zazwyczaj przez serwery i przeglądarki internetowe. Obejmują one np. typ przeglądarki, preferencje językowe, witrynę odsyłającą oraz datę i godzinę każdego żądania odwiedzających. Firma Oyj Ahola Transport Abp gromadzi informacje uniemożliwiające identyfikację w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze swojej witryny internetowej przez odwiedzających. Od czasu do czasu firma Oyj Ahola Transport Abp może publikować informacje uniemożliwiające identyfikację w formie zbiorczej, np. w raportu na temat trendów w korzystaniu z witryny internetowej.

Firma Oyj Ahola Transport Abp gromadzi informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację, takie jak adresy IP. Informacje umożliwiające identyfikację są wykorzystywane i ujawniane zgodnie z poniższym opisem.

 

SEKCJA 1 - JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE?

Polityka prywatności firmy Oyj Ahola Transport Abp spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W razie jakichkolwiek pytań w kwestii gromadzenia danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem info@aholatransport.com.

Gdy nabywasz nasze usługi w ramach procesu kupna i sprzedaży gromadzimy przekazywane nam informacje osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail.

Gdy przeglądasz naszą witrynę internetową, również automatycznie otrzymujemy adres IP urządzenia, aby uzyskać informacje na temat wykorzystywanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego.

Wiadomości marketingowe (jeżeli dotyczy): jeżeli wyrazisz na to zgodę, będziemy przesyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje o usługach, doniesienia i inne aktualności. Jeżeli dołączysz do naszej listy subskrybentów, twoje informacje będą przechowywane w usłudze realizowanej przez osobę trzecią. Na ogół informacje dostępne są również pod adresem www.aholatransport.com, lecz bez dołączenia do listy nie będziesz otrzymywać powiadomień.

Korzystamy z platformy Mailchimp do wysyłania newsletterów, informacji dla klientów i materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rejestr firmy Mailchimp przechowywany jest poza Unią Europejską. Przedsiębiorstwo spełnia wymogi ochrony danych obowiązujące w ramach tzw. Tarczy Prywatności.

Zdecydowanie zalecamy dołączenie do listy subskrybentów, aby otrzymywać wszelkie najświeższe doniesienia.

 

SEKCJA 2 - ZGODA

Jak uzyskujemy zgodę?

Przekazując informacje osobowe podczas nabywania usług, dajesz nam do zrozumienia, że wyrażasz zgodę na ich zgromadzenie i wykorzystanie do tego konkretnego i wyłącznego celu.

Informacje dla klientów, takie jak najświeższe doniesienia, dane o natężeniu ruchu i ogólne zmiany warunków, będą przesyłane pocztą elektroniczną.

Jeżeli będziemy chcieli uzyskać informacje osobowe do innych celów, np. marketingowych, poprosimy cię bezpośrednio o wyrażenie zgody lub prześlemy wiadomość, w której możesz odmówić wyrażenia zgody.

Jak wycofać zgodę?

Jeżeli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, w dowolnej chwili możesz wycofać zgodę na kontaktowanie się z tobą, dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji. Wystarczy napisać wiadomość na adres tiina.ahola@aholatransport.com.

 

SEKCJA 3 - USŁUGI OSÓB TRZECICH

Na ogół współpracujący z nami dostawcy zewnętrzni będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług na rzecz naszej firmy.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób twoje informacje osobowe będą przetwarzane przez dostawców zewnętrznych, zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności.

Po opuszczeniu naszej witryny internetowej nastąpi przekierowanie do witryny internetowej lub aplikacji innej firmy. Nie obowiązuje wówczas niniejsza polityka prywatności ani warunki świadczenia usług.

Łącza

Po kliknięciu łączy w naszej witrynie internetowej może nastąpić przekierowanie do innej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania poufności innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

SEKCJA 4 - BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy rozsądne środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe, aby nie dopuścić do utraty, nieprawidłowego wykorzystania, uzyskania, ujawnienia, modyfikacji lub zniszczenia informacji osobowych.

 

SEKCJA 5 - WIEK WYMAGANY DO WYRAŻENIA ZGODY

Korzystając z niniejszej witryny, potwierdzasz osiągnięcie wieku pełnoletności w swoim miejscu zamieszkania lub potwierdzasz osiągnięcie wieku pełnoletności w swoim miejscu zamieszkania i udzielenie pozwolenia na korzystanie z niniejszej witryny osobom niepełnoletnim będącym pod twoją opieką.

 

SEKCJA 6 - ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. W związku z tym zachęcamy do jej regularnego sprawdzania. Zmiany i wyjaśnienia będą wchodzić w życie niezwłocznie po opublikowaniu w witrynie internetowej. W razie wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej polityce powiadomimy cię tutaj o jej zaktualizowaniu, abyś wiedział(-a), jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach są używane i/lub udostępniane.

Jeżeli nasza witryna internetowa zostanie przejęta lub połączona z innym przedsiębiorstwem, twoje informacje mogą zostać przeniesione na rzecz nowych właścicieli w celu umożliwienia kontynuowania sprzedaży usług.

 

PYTANIA I INFORMACJE DO KONTAKTU

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do informacji osobowych na swój temat lub dokonać ich korekty, sprostowania czy usunięcia, złożyć skargę lub uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem tiina.ahola@aholatransport.com