ZAWSZE DO CELU.

Firma

Oyj Ahola Transport Abp to rodzinne przedsiębiorstwo logistyczne oferujące usługi transportowe od 60 lat. Prowadzi działalność głównie w krajach nordyckich i bałtyckich oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy i Słowacja), osiągając roczny obrót ok. 100 mln EUR.

Firma od samego początku skupia się na świadczeniu usług zorientowanych na potrzeby transportowe i logistyczne swoich klientów. Nasz główny atut w stosunku do konkurencji to rozwiązania logistyczne oferowane przy użyciu naszej koncepcji Ahola Online, w których centrum zawsze znajduje się klient. Proponujemy także rozwiązania w zakresie projektów i transportu specjalnego, które dodatkowo umacniają naszą pozycję na rynku.

Wartości

Pełna odpowiedzialność, Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania – zawsze dotrzymujemy obietnic złożonych klientom i partnerom.

Otwartość, Każdy powinien mieć możliwość wyrażania swoich opinii, zarówno w firmie, jak i poza nią. Podczas rozwiązywania jakiegokolwiek problemu kluczowa jest bezpośrednia komunikacja z osobami, których ten problem dotyczy.

Szacunek dla wszystkich, Wszyscy jesteśmy sobie równi. Mamy inne zadania, ale ostateczny wynik jest połączeniem indywidualnych wysiłków nas wszystkich. Każdy powinien mieć możliwość dobrego wykonywania swojej pracy.

Misją naszej firmy są bardziej wydajne, niezawodne i przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe i logistyczne. Realizacja tej misji wymaga systematycznego dążenia do ciągłego doskonalenia naszych działań. Od kilku lat część systemu zarządzania Ahola stanowią certyfikowane systemy: jakości (ISO 9001), środowiskowy (ISO 14001) oraz zarządzania (OHSAS 18001).

Kliknij tutaj, aby pobrać certyfikat jakości »

Aktualną strukturę Grupy utworzono w 2014 r. Przed wejściem na giełdę papierów wartościowych. Grupa posiada wszystkie swoje udziały w następujących podmiotach zależnych, z których większość ma własne segmenty klientów: