SHOWING THE WAY.

It- ja logistiikkapalvelut

Huomisen logistiikka vetää puoleensa jo tänään

Erillinen tytäryhtiömme Oy Attracs Ab tarjoaa moderneja ratkaisuja logistisiin ongelmiin.

Yksi toiminnan kulmakivistä on yhtiön omaan Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmään perustuva konsepti, jonka mahdollistamaan it-optimointiin dynaaminen ja joustava logistiikka perustuu. Oy Attracs Ab kehittää konseptia jatkuvasti sekä markkinoi tuotteistamiaan logistisia it-ratkaisuja.

Yli 15 vuotta kestäneen määrätietoisen kehitystyön tuloksena syntynyt Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmä on yksi maailman johtavista logistiikkayritysten kuljetusohjaus- ja ERP-järjestelmistä. Attracs Online mahdollistaa dynaamisesti reititettyjen, yritys- ja ympäristötaloudellisesti tehokkaiden sekä kannattavien tavaravirtojen suunnittelun ja toteutuksen.

Attracs Construction Site System on rakennushankkeiden logistiikan ohjaukseen räätälöity järjestelmä, jonka avulla resurssien optimointi, työn suunnittelu, ohjaus ja hallinta sekä tarvittava raportointi voidaan suorittaa taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Automaattinen, kulloinkin käytössä olevaan ERP-järjestelmään integroitavissa oleva suunnittelutyökalu Attracs Optimizer optimoi reitin ja kuormatilan. Markkinoiden tarkimpana ja luotettavimpana optimointityökaluna Attracs Optimizer kykenee optimaalisesti ja reaaliaikaisesti koordinoimaan reitti- ja rahtitilavaihtoehtoja, kaikki kotimaan sekä kansainvälisen liikenteen kuljetusmuodot huomioiden.