Kuusakoski Oy

Ympäristöajattelu yhdistää Aholaa ja Kuusakoskea

Vastuullisuus on yksi Kuusakoski Recyclingin ydinarvoista, joten on selvää, että kestäviä
ratkaisuja vaaditaan oman tuotannon lisäksi myös kuljetusliikkeiltä.


Kuusankosken logistiikkajohtaja Kristen Heinonen haluaa vahvan yhteystyön jatkuvan Aholan kanssa.

Nykymaailmassa kaikenlaisille kuljetuksille asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Täsmällisyys, tehokkuus, turvallisuus ja asianmukaiset työehdot ovat jo pitkään olleet Ahola Transportille sydämen asia, ja samaa edellyttävät myös monet asiakkaat.
Joillakin asiakkailla on muitakin vaatimuksia, vaikkapa arvosyistä. Yksi näistä on suomalainen kierrätyskonserni Kuusakoski. Kun toiminta-ajatuksena on materiaalien kierrättäminen ja jalostaminen se vaatii Kuusakoski ympäristöajattelua kaikilta tuotantoketjunsa toimijoilta. Osa prosessia ovat myös ympäristöystävälliset kuljetukset, mukaan lukien sekä tuotantoon saapuvat materiaalit että niistä edelleen jalostetut uusiomateriaalit. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Kuusakoski aloitti jo 1990-luvun alussa yhteistyön Ahola Transportin kanssa.
- Aholan Transport on valikoitunut yhteistyökumppaniksemme, koska he pystyvät palvelemaan tarpeitamme kaikilta palvelupisteiltämme koko Suomen kattavasti. Lisäksi Aholalta on saatavissa riittävästi kuljetuskapasiteettia, ja se soveltuu kuljetuksiimme, perustelee logistiikkajohtaja Krister Heinonen Kuusakoskelta.

Laajemmalla alueella

Kuusakoski valitsi Aholan hoitamaan pitkänmatkan kuljetuksia. Perusteina olivat Aholan vahva läsnäolo kaikkialla Pohjoismaissa ja Baltiassa sekä optimoidut ja tehokkaat kuljetukset.
- Ahola Transport toimii kumppaninamme kansainvälisissä maantiekuljetuksissa, Heinonen kertoo.
Vuosien mittaan yritykset ovat kehittyneet yhtä matkaa, ja Kuusakoski on laajentanut yhteistyötä Ahola Transportin kanssa sekä Suomessa että ulkomailla.
- Yhteistyömme on laajentunut Ruotsin lisäksi myös Keski-Euroopan kuljetuksiin. Yhteistyö on jatkunut jo vuosia, ja se on kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella, Heinonen sanoo.


Kuusankoski kierrättää alumiinia Lahden lähellä Heinolassa. Ahola kuljettaa valmiit tuotteet asiakkaille, esim. Ruotsiin.

Jatkuvaa kehitystä

Aholalle Kuusakoski on merkittävä asiakas, ja kierrätysyrityksen tarvitsemia palveluja pyritään kehittämään määrätietoisesti.
- Kuusakoski on koneistossamme tärkeä ratas ja tuo tervetullutta vaihtelua kuljetusvirtoihimme, sanoo Key Account Manager Johan Grönroos Ahola Transportilta.
Hänen mukaansa tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Grönroos arvostaa Aholan ja Kuusakosken avointa ja rakentavaa keskusteluyhteyttä toiminnan kehittämisessä.
- Toivon, että pystymme jatkossakin kehittämään ja laajentamaan yhteistyötä. Toivottavasti voimme jatkaa myös avointa keskusteluyhteyttä uusien ratkaisujen löytämiseksi Kuusakosken tarpeisiin.

Merkittävää logistiikkaa

Krister Heinosen mukaan yksi Aholan vahvuuksista ovat pitävät aikataulut. Toinen hänelle tärkeä vahvuus ovat Aholan kuljetuskapasiteetti ja reagointikyky.
- Ahola pystyy vastamaan kuljetustarpeisiimme esimerkiksi tarjoamalla sopivan kuljetuskapasiteetin käyttöömme.
Heinonen on tyytyväinen myös siihen, että Aholalta löytyy ratkaisuja myös haastaviin tilanteisiin, jolloin Kuusakoski tarvitsee tilapäisesti lisäkapasiteettia tai pienempiä kuormia.
- Ahola pystyy vastaamaan ns. SPOT-tyyppisiin kuljetustarpeisiimme ripeästi ja nopeasti, Heinonen sanoo.
Vielä tärkeämpi peruste Aholan valintaan on nykyaikainen kalusto sekä tehokas ja ympäristöystävällinen logistiikka. Nämä ovat ratkaisevia tekijöitä, koska Kuusakoski asettaa kaikille tarvitsemilleen kuljetuksilleen tiukat vaatimukset: ympäristövaikutusten on oltava niin vähäisiä kuin mahdollista. Heinosen mukaan Ahola täyttää vaatimukset niin itse logistiikan kuin ympäristöajattelunkin puolesta.
- Kalusto on nykyaikaista ja kuluttaa säästeliäästi polttoainetta.

Sama ajattelutapa

Kuusakoski asettaa kuljetuksilleen tiukat vaatimukset useistakin syistä. Materiaalimäärät ovat isoja, ja niin irtolastin kuin pakattujen tavaroiden maantie- ja merikuljetuksia kertyy vuosittain suuri määrä.
- Maantieliikenteessä meillä operoi noin 250 ajoneuvoa Suomessa, ja vuositasolla kuljetamme noin 2 miljoonaa tonnia materiaalia, Heinonen sanoo.
Jotta kuljetukset sujuisivat niin tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kuin mahdollista, tarvitaan hyvin suunniteltua logistiikkaa ja oikeat yhteistyökumppanit.
Kuusakoski on jo pitkään pyrkinyt siihen, että kaikki kuormat optimoidaan mahdollisimman tehokkaasti. Vastaanottoasemien sijainti esimerkiksi optimoidaan niin, että turhia kuljetuksia tulee mahdollisimman vähän ja tarpeelliset ajot hoituvat mahdollisimman tehokkaasti. Mutta viime kädessä tarvitaan myös hyvä kuljetusliike.
Siksi Kuusakoskella on omat vaatimuksensa myös urakoitsijoiden ajoneuvoille. Niiden on täytettävä Euro 6 -päästöluokitus. Myös polttoainetehokkuuden on oltava kunnossa. Yrityksiltä vaaditaan ISO 14001 -ympäristösertifiointi. Ahola Transportille tiukat vaatimukset sopivat oikein hyvin.
- Aivan kuten Ahola Transport, myös Kuusakoski on erittäin ympäristötietoinen yritys, ja yhdessä pyrimme tehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin kuljetuksiin, Johan Grönroos sanoo.
Krister Heinonen on varma siitä, että Aholan ja Kuusakosken yhteistyö kierrätyksen ja ympäristön hyväksi jatkuu:
- Ahola on jatkossakin merkittävä kuljetuskumppani Kuusakoskelle.

Kuschakoffista tuli Kuusakoski

• Kuusakoski on kulkenut pitkän tien nykyisen Venäjän alueella Viipurissa vuonna 1914 perustetusta romuliikkeestä Pohjois-Euroopan johtavaksi teolliseksi kierrättäjäksi.

• Yrityksen perusti 25-vuotias Donuard Kuschakoff, joka alkoi vuonna 1914 kerätä ja lajitella romurautaa ja -metallia ja tekstiilijätettä sekä jalostaa niitä teollisuuden käyttöön.

• Ensimmäisen maailmansodan aikainen materiaalipula lisäsi voimakkaasti kierrätyksen tarvetta, ja Kuschakoffin yritys lähti kasvuun.

• Vuonna 1934 Kuschakoffin perhe suomalaisti nimensä Kuusakoskeksi, ja 1940-luvun alussa, pian sodan alettua, yritys muutti Helsinkiin. Vuonna 1961 myös yhtiön nimeksi tuli Kuusakoski.

• Sotien jälkeen Kuusakoski sai tehtäväkseen sotaromun keruun ja rauhanehtojen mukaisesti hävitettävän puolustusmateriaalin romutuksen.

• Yritys kasvoi voimakkaimmin sotien jälkeisenä teollistumiskautena ja toiminnan kansainvälistyessä 1970–1990-luvuilla.

• Nykyisin Kuusakoski Groupilla on toimintaa 11 maassa, liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 2400 ihmistä.