JOUSTAVAT TOIMITUKSET.

Sapa Profiler Ab

Pitkä tavara – pitempi matka

Sapa-konserni on maailman suurin alumiiniratkaisujen toimittaja, joka yli 40 maassa työllistää 23 000 ihmistä. Sapa Profiler AB - noin 105 työntekijää, liikevaihto noin 2 miljardia kruunua - vastaa profiilivalmistuksesta ja myynnistä Ruotsissa. Ahola Transport on 1990-luvulta saakka profiloitunut Sapa-tuotteiden kuljettajana Suomeen.

Sapan ja Aholan yhteistyö perustuu asiakkaille lisäarvoa tuoviin ratkaisuihin ja muodostaa edustavan esimerkin Aholan innovatiivisesta tavasta vastata erityyppisten teollisuusyritysten logistiseen kysyntään. Transport Manager Lars-Bertil Karlsson kiteyttää Sapan tarpeet ja vaatimukset koskemaan odotusaikoja ja kiinteitä toimituspäiviä sekä tuotteen ominaisuuksia. Ahola kykenee olemaan käytettävissä kaikkina päivinä, mikä takaa joustavat ja suunnitelman mukaiset toimitukset Sapan asiakkaille.

Alumiiniprofiili on lyhyesti sanottuna pitkä tuote, joka tulee lastata ja purkaa autoon sivusta käsin, tehokkaasti kuivissa olosuhteissa. Keskeinen osa Aholan dynaamista konseptia ovat kuljetuslinkit, joissa muun muassa hoituu erimittaisten kappaleiden uudelleenlastaus katon alla, toimivasti ja tarkoituksenmukaisesti, vallitsevista sääoloista riippumatta – asiakaskeskeisesti, korkealla profiililla.