ASIAKASKOHTAINEN RATKAISU.

Ovako Imatra Oy Ab

Terästangot markkinoille Ruotsiin

Johtava eurooppalainen koneenrakennusteräksen valmistaja Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia erikoisteräksiä kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Imatran tehtaalta Ruotsiin suuntautuvat terästankotoimitukset hoidetaan 99-prosenttisesti rekkaliikenteenä. Jo vuosikymmenien ajan on Ahola Transport ollut merkittävä teräksen kuljettaja, sanoo Logistics Manager Vesa Kukkonen.

Myös Delivery Process Planning Manager Markku Huhtiranta kuvailee Ovakon ja Aholan yhteistyötä tavalla, joka kertoo pitkänjänteisyydestä ja liikekumppanin toiminnan ymmärtämiseen perustuvasta interaktiosta: ”Aitoa ja reilua vuorovaikutusta, puolin ja toisin”. Aholalta ”avisoidaan”, jolloin Ovakolla ja Ovakon asiakkailla on reaaliaikaisesti tieto siitä, kuinka kuormat kulkevat. Toiminnan systemaattisuus oli yksi tekijä, johon Ovakolla kiinnitettiin erityistä huomiota, kun logistiikkapalvelujen toimittajien määrää merkittävästi vähennettiin.  Keskustelussa Kukkosen ja Huhtirannan kanssa ilmenee, että luottamus perustuu osaltaan hyviin henkilösuhteisiin – Aholalla on Hansin ja hänen tiiminsä kasvot, ja se mikä luvataan, myös pidetään.

Toukokuussa 2014 teräksen tekijä ja kuljettaja käynnistivät yhdessä ideoidun logistisen käytännön, joka entisestään tehostaa tangon taivallusta tehtaalta tarvitsijoilleen. Yhteisenä irtoperien kehityshankkeena alkanut projekti valmistui ja sai kansainväliseksi nimekseen Trailer Park. Hyvät asiat ovat usein yksinkertaisia. Aholan auto tuo tyhjän irtoperävaunun (trailer) tehtaan lastausalueelle ja ottaa mukaansa jo valmiiksi lastatun trailerin. Osana yhteistyökokonaisuutta Ovako alkoi trailerien lastauksessa käyttää trukkeja siltanosturin sijasta. Trailer Park on osoittautunut menestykseksi kaikkia asianosaisia ajatellen ja on hyvä esimerkki Ahola Online -konseptin mukaisesta asiakohtaisesta, teräksiseen ammattitaitoon tukeutuvasta ratkaisusta.